Nieuwe BIN in Lint is in de maak

De gemeente Lint werd in de laatste helft van vorig jaar geteisterd door verschillende inbraken. Een signaal om de BIN-werking nieuw leven in te blazen dacht het lokaal bestuur. De gemeente organiseerde een informatieavond op 13 december 2018 in verband met de buurt-informatie-netwerken (BIN) in samenwerking met politiezone HEKLA en nog geen maand later is er al nieuw initiatief van enkele buurtbewoners. “Dit kunnen we echt wel een succes noemen!” zegt burgemeester Harry Debrabandere. “De infoavond was een waar succes met meer dan 40 geïnteresseerden. BIN initiatief dient effectief genomen te worden door de burgers zelf.” Ondertussen is een eerste groep samen gekomen en wordt er volop gewerkt aan de creatie van een nieuwe, de tweede, BIN in Lint. “Minder dan een maand na de infoavond is het startschot gegeven en daar wil ik mijn schouders mee onder zetten. Ik engageer mij om coördinator te worden van BIN centrum oost” zegt Dieter Marissens. “We zien het zelfs zitten om een groter gebied aan te spreken en zo al direct te komen tot een dekking van ongeveer 35% van alle Lintse huizen”. Ondertussen werden de straten al verdeelt onder verschillende mensen om de inwoners te gaan overtuigen om te participeren in deze BIN. “Dat is een hels werk maar dat zal lonen eens alle bewoners effectief alle nodige documenten ingevuld hebben. Daarna is het een kwestie van alles up to date te houden zodat steeds iedereen de juiste informatie krijgt” vervolgt Marissens.

“We hopen dat andere wijken of straten dit voorbeeld volgen en zo snel een volledige dekking krijgen van het Lints grondgebied. De BIN’s krijgen alle nodige ondersteuning van het bestuur. Wij zijn enorm tevreden met deze initiatieven” aldus burgemeester Debrabandere.

Moesten er nog geïnteresseerden zijn om te participeren, dan kunnen die contact opnemen met Myriam Peters, communicatieverantwoordelijke Gemeente Lint. 03/460 13 46 – e-mail: info@lint.be