Nieuwe camera’s met nummerplaatherkenning voor de gemeente Duffel

DUFFEL – Tijdens de zitting van 25 september keurde de gemeenteraad van Duffel het protocol tussen de gemeente en de politiezone BODUKAP goed. Hierdoor krijgt de politie goedkeuring voor het plaatsen van ANPR-camera’s op het grondgebied van Duffel. Dit zijn camera’s met nummerplaatherkenning. In totaal plaatst de politiezone BODUKAP 14 camera’s. Daarvan komen er 5 op het grondgebied van Duffel. Er komt een camera op de Lintsesteenweg en aan de grenzen met onze buurgemeenten zeggen ze in Duffel. Zo komen er camera’s aan de grens met Rumst (Stocletlaan), de grens met Waarloos (F. Maesstraat) en de grens met Lier (N108). Met de politiezone Lier wordt nauw samengewerkt. De gegevens van de camera’s worden onderling gedeeld. Zo staat dus ook de camera van Lier op de N14 mee in voor de bescherming van het Duffels grondgebied. Bovendien heeft de politiezone Lier ook een camera op de grens Duffel/Koningshooikt. Door de nieuwe Duffelse camera aan de Bleidenhoek wordt trajectcontrole mogelijk op de Beukheuvel. Samen met de twee reeds geplaatste ANPR-camera’s op de Katelijnsesteenweg en in de Heidestraat maakt dat dus een totaal van 9. De gegevens worden natuurlijk ook gedeeld met de bovenlokale ANPR-server op provinciaal niveau. Door het uitrollen van het cameraschild zetten de gemeente een belangrijke stap om Duffel veiliger te maken. Zowel op het vlak van verkeersveiligheid als van criminaliteitsbestrijding hebben de camera’s een grote meerwaarde. Door goede samenwerking binnen de politiezone en met de buurgemeenten wordt Duffel dus optimaal beschermd.

%d bloggers liken dit: