Nieuwe verkeerssituatie Antwerpsesteenweg (N10) in Lier

Op maandag 18 november starten de werken voor de inrichting van de proefopstelling. Afhankelijk van het weer neemt de uitvoering 2 tot 3 weken in beslag. Tijdens de werken zijn de doorsteken aan Plaslaar, Guido Gezellelaan en Duwijckstraat niet beschikbaar. Enkel fietsers en voetgangers kunnen oversteken. Autoverkeer kan altijd door op één rijstrook in elke richting. Omkeren kan aan het eerstvolgende keerpunt buiten de werkzone. Dat is enerzijds aan het kruispunt met de Ring en anderzijds aan de eerstvolgende doorsteek na de Duwijckstraat.

Deze aanpassingen moeten de verkeersveiligheid verhogen. De werken voor het inrichten van de nieuwe verkeerssituatie duren 2 tot 3 weken en gaan gepaard met beperkte hinder.

 

Doorsteek aan G. Gezellelaan gaat dicht voor wagens

De doorsteek ter hoogte van de Guido Gezellelaan is druk, onoverzichtelijk en onveilig. Door deze af te sluiten vermindert het aantal verkeersbewegingen en zo ook de kans op ongevallen aanzienlijk. Het autoverkeer op de Antwerpsesteenweg zal in de nieuwe situatie in beide richtingen over één rijstrook geleid worden. Verkeer uit de Guido Gezellelaan en de aanliggende ondernemingen kan de Antwerpsesteenweg (N10) enkel nog rechts in- of uitrijden. Verkeer dat linksaf wil slaan rijdt naar de volgende doorsteek om te keren.

Keerpunten aan Plaslaar en Duwijck

De huidige doorsteken op de Antwerpsesteenweg aan Plaslaar en de Duwijckstraat worden omgevormd tot keerpunten waar verkeer maar vanuit één rijrichting kan omkeren. Enkel komende uit de richting van de dichtgezette doorsteek aan de wijk Zevenbergen kan verkeer linksom draaien.

Meer veiligheid voor fietser en voetganger

Er komt een nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Guido Gezellelaan aan de andere zijde van de huidige doorsteek (kant Ring). Doordat zij nu maar één rijstrook per weghelft meer moeten kruisen en niet langer het risico lopen verrast te worden door verkeer dat een U-bocht maakt, is het veel veiliger voor de actieve weggebruiker.

Naast de oversteekplaats aan de Guido Gezellelaan, voorziet het agentschap ook aan Plaslaar een nieuwe oversteek. Ook hier verdwijnt het zebrapad aan de kant van Boechout en komt er zowel een fietsoversteek als zebrapad aan de andere zijde (kant Lier). Verder wordt de chicane van het fietspad aan Plaslaar recht getrokken voor meer fietscomfort en een betere zichtbaarheid voor de automobilist die vanaf Plaslaar de N10 wil oprijden. Aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Duwijckstraat tenslotte, krijgt het fietspad een rode accentkleur.

Bushaltes aan Plaslaar schuiven stukje op

Beide bushaltes langs de Antwerpsesteenweg die nu aan de westzijde van het kruispunt met Plaslaar liggen (kant Boechout) schuiven op naar de oostzijde (kant Ring). De bushaltes zouden anders in het nieuwe keerpunt vallen. Voor de andere bushaltes wijzigt er niets.

 

Tekst – Foto: Agentschap wegenenverkeer.be

%d bloggers liken dit: