NMBS maakt opnieuw meer parkeerplaatsen beschikbaar aan het station van Lier

Na overleg tussen stad Lier en NMBS wordt de situatie aan het Leopoldplein opnieuw aangepast. Het aantal parkeerplaatsen voor personen met handicap wordt op vraag van de stad opnieuw beperkt tot 6 stuks aan die zijde van het plein, waardoor op deze strook 8 bijkomende gewone parkeerplaatsen worden ingetekend. De stad zal van haar kant 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien aan het begin van de Tramweglei, ter hoogte van de nieuwe voetgangers- en fietsersdoorsteek die in december werd aangelegd door de NMBS. Tegenover het stationsgebouw wordt de aanwezige parkeerstrook uitgerust voor taxi’s en kortparkeren om reizigers op te halen en af te zetten.

De stad Lier liet ondertussen ook tellingen uitvoeren van de bezetting van parking Tramweglei naar aanleiding van de eerdere wijzigingen. Hieruit blijkt dat er momenteel steeds een 30-80-tal vrije plaatsen beschikbaar blijven op de Tramweglei. De stad blijft dit van nabij opvolgen want deze parking moet kunnen dienen voor zowel buurtbewoners, bezoekers van onze stad én pendelaars.

Sinds vorige week heeft NMBS aan het station van Lier voor 430 bijkomende fietsparkeerplaatsen gezorgd. Op die manier wil ze haar reizigers stimuleren tot een modal shift, waarbij ze eenvoudig kunnen overstappen van de fiets op de trein.

%d bloggers liken dit: