Nutswerken Drabstraat (Kontich) en aansluitende straten

In de Drabstraat (deels), Rubensstraat (deels), Kongostraat en Keizershoek (deels), plannen Pidpa en Fluvius sanering van de leidingen (water, gas en elektriciteit). De uitvoerder van deze werken is de firma Canalco.

Omwille van veiligheid voor de schoolgaande jeugd, werd opgelegd om deze werken voor het gedeelte Drabstraat tijdens de schoolvakanties uit te voeren. De volgorde ziet er als volgt uit:

  • Pidpa (piloot) en Fluvius voeren sanering leidingen en vernieuwen openbare verlichting in Drabstraat uit vanaf 08/02 (overgangsweek naar krokusverlof) langs oneven zijde tussen Keizershoek en expresweg. De uitvoeringstermijn loopt t/m 21/02.
  • De even zijde volgt dan in de paasvakantie en in de tussenliggende periode wordt in de Rubensstraat en Kongostraat gewerkt.
  • Keizershoek tussen Drabstraat en Kruisschanslei (met inbegrip van Metsersaard) wordt door dezelfde aannemer (Canalco) uitgevoerd, maar daar is Fluvius piloot en de periode werd nog niet doorgegeven (vermoedelijk na Rubensstraat).

Canalco zal de bewoners via brief verwittigen wanneer hinder op vlak van parkeren of bereikbaarheid te verwachten is. Voor afspraken omtrent verhuis, leveringen e.d., kan u hen contacteren op het nummer 03/466 01 60.

Huisvuilophalingen zullen normaal kunnen doorgaan.

U kan, als bewoner in deze zone, een tijdelijke bewonerskaart aanvragen via het e-loket. Deze geldt tot het einde van de werken.

%d bloggers liken dit: