Ook in Borsbeek kan men beginnen besturen

BORSBEEK – Blijkbaar hadden heel wat inwoners van Borsbeek nog spektaktakel verwacht tijdens de eedaflegging van de nieuwe schepenen. De publieke tribune was vanavond helemaal gevuld maar (uiteraard) werden de voorgedragen raadsleden ook verkozen. Het enige vermeldenswaardige feit was dat er één lid van de meerderheid de voordracht van Frans Neyens niet steunde.

Uiteindelijk werden Tom Verboven (Iedereen Borsbeek) verkozen tot voorzitter (20 ja-stemmen en één tegenstem) en werden de vier nieuwe schepenen Walter Kiebooms (N-VA) – twintig ja, één onthouding -, Marian Lauwers (Iedereen Borsbeek) – twintig ja, één tegenstem -, Ken Casier (N-VA) – negentien ja, twee onthoudingen – en Frans Neyens (Iedereen Borsbeek) achttien ja, twee onthoudingen en één neen-stem, aangesteld. De eedaflegging van burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) bij gouverneur Cathy Berx zal nog even op zich laten wachten maar is slechts een formaliteit. Vermits hij dit mandaat al uitoefende kan het college vanaf nu volwaardig functioneren.

Vrijdag werd er pas een overeenkomst bereikt tussen Iedereen Borsbeek en N-VA, die negentien van de 21 zetels innemen. Voor de juiste bevoegdheden van de schepenen verwijzen we naar het artikel dat we toen brachten. De oppositie wordt gevormd door het Vlaams Belang. (EM)