Ook in Kontich, Hove, Borsbeek, Mortsel en Boechout vocht men tegen water

ANTWERPEN – Exact twintig jaar geleden teisterde een ongeziene regenval onze provincie. De waterlopen konden het water niet baas. Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Men stelde met leed en schande vast dat men niet voorbereid was op zulke waterellende. 1998 is het jaar dat het waterbeleid in een stroomversnelling heeft gebracht. Intussen is er veel gebeurd: van pompstations tot nieuwe overstromingsgebieden. We willen geen natte voeten meer.’

2018 wordt gedenkwaardig want we hebben de dubbele effecten van de klimaatverandering aan den lijve ondervonden. De hulplijnen voor wateroverlast en overstromingen stonden het kletsnatte voorjaar roodgloeiend. Maar de zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als de lange zomer van droogterecords, hittedagen, waterschaarste en captatieverboden.

Sinds 1998 is er veel veranderd in het provinciale waterbeleid. De installatie van grote pompen langs de Grote Nete en Beneden Nete was de eerste grote maatregel. Ondertussen telt de provincie 50 hectare overstromingsgebied en twintig pompstations. Ook de Vlaamse regering zag de meerwaarde en krachtige rol van de provincie. In 2014 kreeg de provincie dubbel zoveel onbevaarbare waterlopen in beheer. Terwijl de brandweer vooral bij acute waterlast lokaal op het terrein in de bres springt, gaan de provinciemedewerkers op zoek naar een structurele, integrale en duurzame aanpak. De provincie denkt en handelt in termen van stroomgebieden en valleien. Water wegpompen in de ene gemeente schept problemen in de andere. Een veilige leefomgeving zonder wateroverlast door water te bufferen en vlot verder te leiden, is de primaire doelstelling. Omdat de provincie ook andere plichten en taken moet vervullen, schenkt ze in haar waterbeheer maximale aandacht aan natuurbescherming, landschap, klimaat, landbouw, groene recreatie…

In 2012 voltooide de provincie de aanleg van een overstromingsgebied langs de Babbelsebeek in Kontich. Deze maatregel paste in een groter plan om de omgeving van de vallei van de Lachene- en Babbelsebeek te beschermen tegen wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. In 2004 werd er een pompstation gebouwd aan de monding met de Nete met een capaciteit van 2 800 liter per seconde. De Koude Beek ontspringt in Hove en stroomt door Boechout, Mortsel, Borsbeek en Wommelgem om tenslotte in Deurne uit te monden in het Groot Schijn. In het verleden zorgde de Koude Beek meermaals voor wateroverlast na hevige regenval. De overstromingen van 1998 vormden de directe aanleiding voor verscheidene ingrepen op de Koude Beek en zijn zijlopen.

Vorig jaar wilde de provincie weten hoe mensen dachten over de klimaatverandering, waar ze schrik voor hadden, en wat ze verwachten van het provinciebestuur. Vooral de angst voor overstromingen kwamen naar boven. Men onderzocht hoe de klimaatverandering zich zal laten voelen in onze regio. Samen met gemeenten, burgers, scholen en bedrijven wil de provincie de klimaatopwarming afremmen maar ook klaar staan voor de gevolgen.  Daarom is er een klimaatadaptatieplan uitgeschreven. Waterbeheer speelt daarin een grote rol. Hoge en lage waterstanden zullen elkaar nog meer uitdagen. We krijgen extreme regenbuien afgewisseld met periodes van hitte en droogte. Het beter sluiten van de waterkringloop moet deze extremen matigen. De provincie steunt enkele grensoverschrijdende Europese klimaatprojecten om de impact van haar inspanningen te versterken. (EM/Foto Provincie Antwerpen)

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: