Openbare werken in Boom

Momenteel werkt het Lokaal bestuur Boom aan de verbetering en aanleg van enkele belangrijke punten in de gemeente. Ook in de komende maanden staan er nog werven op de planning. Wij geven graag even een overzicht.

De parking Wyckmansveld werd onlangs nog officieel ingehuldigd. De werken liepen van augustus tot oktober 2019. Half november zal er nog groen worden aangeplant. Dankzij de aanleg van deze parking kunnen de omwonenden nu gebruikmaken van een moderne verharde parking.

Momenteel wordt er ook gewerkt aan de servitudeweg Kapelstraat – Kerkhofstraat. Deze werken zijn gestart op 21 oktober en zullen hopelijk begin december klaar zijn. Door de aanleg van een verharde ontsluitingsweg met bijhorende regenwaterafvoer kunnen de bewoners op een veilige en propere wijze hun garage bereiken. Na aanleg zal de weg door IGEAN worden overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente Boom.

Ook in de Dirkputstraat zal de parking aangelegd worden. Deze werken staan voor midden november op de planning en zullen afhankelijk van de weersomstandigheden en verlofperiode einde januari 2020 afgerond zijn.

Ook in het centrum staan er werken op stapel. Voor de heraanleg van de Henri Spillemaeckersstraat en Colonel Silvertopstraat loopt momenteel de aanbesteding. De werken zullen ten vroegste in februari 2020 kunnen starten en vermoedelijk een 9-tal maanden in beslag nemen. Precieze informatie volgt nog vanaf het moment dat de planning vastligt.

In Boom Noord staan er dan weer riolering en wegeniswerken op de planning. In een eerste fase zullen de Hugo Verrieststraat, Beukenlaan, Victor de Meyerestraat en de Parkstraat worden aangepakt. Dit dossier wordt tijdens de gemeenteraad van november besproken en vermoedelijk kunnen de werken dan rond april-mei 2020 starten. Ze zullen minstens anderhalf jaar duren.

Ook in de Molenstraat zal er volgend jaar gewerkt worden. Het asfalt en de voetpaden worden daar vernieuwd en tegelijk zullen ook de voetpaden van de Voetballerstraat mee vernieuwd worden. Deze werken starten vermoedelijk in het voorjaar van 2020.

We werken dus volop aan een verbetering van onze wegen en voetpaden en proberen op alle werven de hinder zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie volgt van zodra de planning voor elk van deze werven vastligt.

%d bloggers liken dit: