Oppositie haalt slag thuis tijdens extra gemeenteraad in Mortsel

MORTSEL – De extra gemeenteraad in Mortsel, naar aanleiding van de bomenkap in de buurt van het Lepelhof, bracht – zoals kon worden verwacht – vuurwerk. De oppositie (Groen, Mortsel Leeft!, Vlaams Belang en CD&V) haalde haar slag thuis, mede omdat de meerderheidspartijen sp.a (drie leden) en Open Vld (één lid) niet aanwezig waren.

De negen aanwezige N-VA-ers waren dus in de minderheid waardoor het verloop van de gemeenteraad, die drie uur duurde, voorspelbaar was. Uiteindelijk werd een voorstel van Ingrid Pira (Groen) aanvaard waarin wordt gesteld dat de ‘gemeenteraad er het maximale aan zal doen om minstens de helft van het huidige aantal bomen te vrijwaren (minstens acht) én, indien dit niet lukt, zestien bomen in de onmiddellijke omgeving neer te zetten tijdens het eerstvolgende plantseizoen waarbij men tevens het maximale doet om de rode beuk te vrijwaren.’ N-VA stemde tegen. Burgemeester Erik Broeckx: ‘Wij willen er alles aan doen om de dreef te vrijwaren. Daarom is het voorstel om acht bomen te behouden te vaag. Dat kunnen dikke bomen zijn, maar ook dunne.’ Schepen en partijgenote Goele Custers: ‘Het voorstel om eventueel zestien bomen te planten is te gek. Die komen er sowieso.’

De gemeenteraad begon met een opmerkelijk voorstel van Yannick Van den Broeck (N-VA). ‘Ik stel voor dat we onze zitpenningen voor deze extra gemeenteraad – in het totaal 4 000 euro – wegschenken ten voordele van de Vredesboom.’ Deze beslissing kan ten vroegste vallen tijdens de volgende gemeenteraad. Twee ambtenaren gaven toelichting bij de plannen in verband met het project. Ingrid Pira (Groen) ‘Dat was niet meteen de bedoeling. Bovendien wisten wij niets van dit initiatief.’ Uiteindelijk bleek dat deze gemeenteraad vooral werd bij elkaar geroepen om het – volgens de oppositie – gebrek aan inspraak vanwege de meerderheid – aan te klagen. Pira: ‘Er zijn structurele fouten gemaakt omdat het stadsbestuur heeft geweigerd om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten.’ Burgemeester Broeckx: ‘In dit dossier is de stad geen partner. Indien er iemand bewoners had kunnen samenroepen dan was het de Ideale Woning. In het dossier ‘Van Peborghlei’ is dat ook niet gebeurd en daar gaat het over een veel groter bouwproject.’

De oppositie bleef de burgemeester echter bestoken. Mark Schampaert (Vlaams Belang): ‘Deze meerderheid doet niet anders dan sollen met de oppositie en de bewoners. Jullie probeerden op een slinkse manier dit dossier erdoor te jagen in volle verlofperiode.’ Broeckx argumenteerde dat De Ideale Woning wou beginnen met de afbraak op 5 augustus zodat alles klaar zou zijn voor het begin van het schooljaar. Naranjo Decamps (Mortsel Leeft!): ‘Burgemeester, ik stel voor dat u uw e-mailadres wijzigt in ‘contacteermeniet@mortsel.be’.’ waarop Broeckx: ‘Om het aantal mails dat ik van u heb ontvangen te tellen heb ik geen tien vingers nodig en ze zijn allemaal beantwoord, door mij of mijn administratie.’

De oppositie hekelde ook de manier waarop schepen Koen Dehaen in de krant zich had uitgelaten over ‘het vertragingsproces’. ‘Dehaen: ‘Niet alleen mijn teleurstelling maar ook die van de bewoners van Mortsel Dorp is bijzonder groot. Ik blijf het betreuren dat procedures dit mooie project op de lange baan schuiven.’ Uiteindelijk legde Groen het eerder vermelde voorstel voor ter goedkeuring. Vlaams Belang vroeg en kreeg een schorsing van de zitting én een aanpassing waarna N-VA na een tweede schorsing tegenstemde. (Tekst en foto EM)

%d bloggers liken dit: