Oproep kandidaten voor de viering van de sportkampioenen en verdienstelijke burgers in Hove

HOVE – Heb je zelf een uitzonderlijke prestatie geleverd of ken je iemand die een bovenlokale fenomenale prestatie leverde in 2018 als inwoner of vereniging in Hove? Aarzel dan niet om vóór 15 november je kandidatuur in te dienen. De kandidaturen zullen geselecteerd worden op relevante criteria binnen een sociaal, cultureel of sportief kader. Bezorg je kandidatuur aan de sportdienst via e-mail: sport@hove.be, tel. 03 454 39 01 of de cultuurdienst in Hove (e-mail: cultuur@hove.be, tel. 03 460 33 12). Vermeld zeker naam en voornaam, adres, telefoonnummer, of het om een prestatie op cultureel, sportief of sociaal vlak gaat en omschrijf kort de prestatie(s).

%d bloggers liken dit: