Oproep voor nultolerantie voor belagers van hulpdiensten in de Zuidrand

ANTWERPEN – Brandweerlieden, ambulanciers en politieagenten die worden uitgescholden, aangevallen of bekogeld met eieren. In onze Zuidrand maar ook in de stad Antwerpen en elders in onze provincie gebeurt het jammer genoeg wel vaker. Gouverneur Cathy Berx: ‘Dat is volstrekt ontoelaatbaar.’ Samen met de hulpdiensten lanceert ze een oproep tot meer respect voor hulpverleners. Zij mogen nooit slachtoffer worden van verbaal of fysiek geweld.

Agressie tegen hulpverleners komt in onze provincie veel vaker voor dan velen denken. Op vraag van de provinciale veiligheidscel registreerde de provinciale dienst noodplanning sinds 1 april van dit jaar liefst drie gevallen van agressie per week. Allicht is bovendien sprake van een ‘onder-registratie’ waardoor de werkelijkheid ernstiger is. Deze meting is een vervolg op een registratie van agressie tegen hulpverleners uit 2010. De resultaten zullen worden gebruikt om het beleid rond deze problematiek bij te sturen.

Verbale agressie komt het vaakst voor, maar ook het aantal meldingen van fysiek geweld tegen hulpdiensten neemt verontrustend toe. Vooral ambulanciers en politiemensen krijgen er mee te maken in de uitoefening van hun job, net als brandweerlui. Bert Brugghemans, woordvoerder van het Netwerk Brandweer en commandant van Brandweer Zone Antwerpen: ‘Tijdens oudjaar stelden we vast dat burgers ons naar een locatie lokten door opzettelijk brand te stichten om ons daar te bestoken met vuurwerk. We staan altijd paraat om mensen te helpen en het laatste wat je dan verwacht, is om zelf door burgers te worden aangevallen. Bij zulke zware agressiegevallen kunnen we rekenen op steun van de politie, maar deze agressoren mogen niet ongestraft blijven.’

Hoe kunnen we dergelijk gedrag verklaren? Federaal gezondheidsinspecteur dr. Winne Haenen: ‘Burgers voelen zich vaak gefrustreerd, machteloos en onzeker als ambulanciers toekomen. Vaak weten ze met hun emoties geen blijf wat resulteert in agressief gedrag, zeker wanneer ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Steeds vaker gaan burgers in discussie met de hulpverleners. Ze stellen hun optreden in vraag omdat het niet zou beantwoorden aan hun eisen of en meer vast dat omstaanders de interventies van hulpverleners filmen en hen zo hinderen in verwachtingen. Vaak gaat dit gepaard met ernstige verbale of fysieke agressie. Omdat men niet beseft hoe belemmerend dergelijk gedrag is, wordt de stap naar agressie zeer klein wanneer men wordt gevraagd om opzij te gaan. We vragen ook hier respect voor slachtoffer en hulpverlener.’

Politiediensten namen een initiatief om beter zicht te krijgen op de problematiek. Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator van de Federale Politie provincie Antwerpen: ‘Sinds juni 2018 staat er voor alle medewerkers van de lokale en federale politie een website online over geweld tegen personeelsleden van de politie. Deze fungeert als meldpunt en biedt medewerkers bijkomend laagdrempelige informatie over het aanbod aan juridische en psychosociale steun.’ Alle hulpdiensten herhalen de oproep voor nultolerantie. Gouverneur Berx: ‘Agressie tegen hulpverleners is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk. We zullen geweld tegen hulpverleners nooit tolereren. Hulpverleners verdienen eenieders respect. Wie hulpverleners hindert in de uitoefening van hun veeleisende job, speelt met mensenlevens. Bovendien, wie wil zich morgen nog inzetten bij brandweer, politie of ambulancediensten als we agressie of geweld minimaliseren of tolereren?’ (EM)

%d bloggers liken dit: