Parkeerproblematiek VTC Edegem: Leefbaar Edegem krijgt gelijk, N-VA weerlegt

EDEGEM – Het Edegemse gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Vrijetijdscentrum’ werd vernietigd door de Raad van State. Burgerinitiatief Leefbaar Edegem trok, met de steun van de plaatselijke CD&V-afdeling, in 2016 naar de Raad van State om het RUP aan te vechten, mede omwille van het gedeeltelijk verdwijnen van de parkeergelegenheid in Edegem ten gevolge van de bouw van het VTC.

Volgens de Raad van State heeft het Edegemse gemeentebestuur niet op een realistische en zorgvuldige wijze met de werkelijke parkeerbehoeften rekening gehouden. De Raad hekelt de onzorgvuldige besluitvorming van het bestuur.

Bart Breugelmans (CD&V): ‘Wij waarschuwen al jaren voor de negatieve mobiliteitsimpact van het VTC in het centrum. Ook de gemeente zelf erkent de parkeerproblematiek als pijnpunt. Door de bouw van het VTC verdwijnt een groot stuk van parking Willecom, een parking die nochtans essentieel is voor handelaars, de sporthal en de winkelende Edegem-naar. De bib verplaatst zich van de Hovestraat naar het VTC, wat uiteraard ook weer extra parkeernood creëert.’

‘Hoewel we de plaatsing van een nieuwe fietsenstalling aan het VTC aanmoedigen, moeten we ook rekening houden met minder mobiele mensen die wel degelijk parkeergelegenheid nodig hebben. Ook een aantal gemeentediensten verhuizen naar het toekomstige VTC, er komt een breder vrijetijdsaanbod en de ruimtes kunnen worden verhuurd: allemaal aspecten die extra parking vergen. Het N-VA-bestuur heeft de mobiliteitsimpact van het VTC serieus onderschat, wat nu ook wordt bevestigd door de Raad van State.’

‘Voor de goede orde benadrukken we dat wij als CD&V Edegem principieel niet tegen de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum zijn gekant. Wij stelden in het verleden meermaals alternatieve locaties voor, zoals bijvoorbeeld het oude Postgebouw, site Beirens of het Berkenhof, waarbij de parkeerdruk in het centrum wordt gevrijwaard.’

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) reageerde vrijdag al in Gazet van Antwerpen op de beslissing van de Raad van State. ‘We hebben de huidige bouwvergunning aangevraagd op basis van een aangepast RUP waarin we het idee van de appartementen hebben laten varen. Daarom heeft het ook geen zin om de beslissing van de Raad van State aan te vechten. Ze is gebaseerd op de vorige vergunning. We werken met een houten skeletbouw en dat maakt hoogbouw en appartementen op het VTC onmogelijk.’ Metsu zegt hiermee gedeeltelijk tegemoet te zijn gekomen aan de eisen van Leefbaar Edegem.
Leefbaar Edegem werd naar eigen zeggen in het leven geroepen om ‘h
Het idee om het Vrijetijdscentrum te bouwen ontstond in 2013. De bouw zelf begon echter pas dit voorjaar. Het VTC, dat Kruispunt zal heten, zou volgend jaar af moeten zijn. (EM/ Afbeelding gemeente Edegem)

%d bloggers liken dit: