Politieke partij Vlaams Belang voert actie aan de Sint Norbertusschool in Duffel

De leerlingen van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel keken gisteren wel even raar op toen ze aan de schoolpoort aankwamen. Enkele leden van de politieke partij Vlaams Belang hadden zich met de nodige spandoeken en flyers aan de schoolpoort gezet om aan te kaarten dat het volgens hen niet kan dat er in deze school tijdens de Ramadam een extra en aparte speelplaats gemaakt is voor leerlingen die deelnemen aan de Ramadam. Regiovoorzitter Hans Verreyt van Vlaams Belang zegt dat hij na een drietal verontwaardigde reacties van ouders en leerlingen contact heeft opgenomen met de directie van de school om een woordje uitleg. Maar daar kregen we geen antwoord op. Dus daarom deze actie. Wij vinden het niet kunnen dat een minderheid van islamistische leerlingen van de school die meedoen aan de Ramadam bediend worden van een aparte ruimte en speelplaats omdat ze niet zouden geconfronteerd worden met medeleerlingen die niet meedoen aan de Ramadam. Om maar te zwijgen van een extra feestdag en verlofdag voor deze leerlingen tijdens het Suikerfeest. We vragen met onze actie vandaag aan de directie om terug te komen op deze beslissing en toegevingen aan de islam. Bij de directie van het Sint-Norbertusinstituut zegt men verbaasd te zijn van deze actie die ze afdoen als een politieke stunt in aanloop naar de komende verkiezingen toe. We doen dat hier in Duffel al bijna tien jaar en nog nooit had er iemand problemen mee. Wij proberen als school net om de diversiteit tussen onze leerlingen in te zetten om van elkaar te leren en om elkaar te respecteren sluit men af in Duffel.

%d bloggers liken dit: