Politieke partijen Groen en Sp.a samen naar de gemeenteraadsverkiezingen in Lint

In Lint trekken sp.a en Groen op 14 oktober van dit jaar samen naar de verkiezingen. Dit is nu al voor de derde keer op rij. De voorbije zes jaar maakten sp.a en Groen deel uit van de bestuursmeerderheid. Met drie gemeenteraadsleden en twee schepenen, drukten zij de voorbije jaren hun stempel op het beleid in de gemeente. Het verschil maken, dat is ook de volgende zes jaar de ambitie: verder werken aan een levendige en een leefbare gemeente. Enkele van onze speerpunten zijn een mobiliteitsomslag met een duidelijke voorrang voor de zachte weggebruiker – een ruimtelijke ordening met een focus op betaalbaar wonen – een hedendaagse dienstverlening waarbij de inwoners centraal staan en investeren in het patrimonium in functie van die dienstverlening om er maar enkele te noemen. De lijst zal getrokken worden door huidig Schepen Hans Verreyt voor nieuwkomer Karolien Aerts en op drie huidig Schepen Geert Verhulst. De politieke fractie stapt naar de Lintse gemeenteraadsverkiezingen in oktober onder de slagzin De Doeners.