Politiezone HEKLA gaat overlast en vandalisme harder aanpakken

EDEGEM – Onlangs trad in de hele politiezone HEKLA een nieuw uniform politiereglement in werking. Het zet harder in op de strijd tegen overlast en vandalisme en wil ervoor zorgen dat inwoners van de zone een duidelijk beeld hebben over wat wel en wat niet mag over de gemeentegrenzen heen.

Het vorige Uniform Politiereglement (UPR) van de HEKLA-zone waar Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar deel van uitmaken, dateert uit 2007. Door de wetgeving op Gemeentelijk Administratieve Sancties uit 2013 (GAS-wet) was het noodzakelijk om het UPR aan te passen. Het nieuwe reglement is uniform voor alle gemeenten van de politiezone waar Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) voorzitter van is. De afwijkingen die in het verleden bestonden, worden gelijkgeschakeld binnen de hele zone. Het UPR ondersteunt het lokale beleid en zorgt zo voor een betere bewaring van de openbare orde.

Om tot dit uniforme politiereglement te komen, legden de verschillende burgemeesters, politie, gemeentediensten en milieuambtenaren, de jeugdraad en andere adviesraden uit alle gemeentes van de politiezone een lang parcours af. Het UPR is het resultaat van teamwerk over de grenzen van de gemeenten heen.

Het Uniform Politiereglement heeft niet als doel op zoek te gaan naar overtredingen om deze dan te bestraffen. De regels willen burgers beschermen tegen wie zich onaanvaardbaar gedraagt of overlast veroorzaakt. Activiteiten die de openbare orde verstoren en opgenomen zijn in het UPR zijn onder meer loslopende honden, nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten, wildplakken en het beschadigen van roerende en onroerende goederen.

Het geluid van spelende kinderen veroorzaakt nooit overlast. Burgers ergeren zich aan overlast en vandalisme en verwachten hierop een krachtig antwoord van de politie. Een strenge aanpak van onder meer geluidsoverlast, sluikstorten en foutparkeerders moeten van de politiezone HEKLA een veiligere en aangename plek maken om te wonen.

Eerst en vooral werd het UPR aangepast aan de GAS-wet uit 2013. Inbreuken op het UPR kunnen zowel worden vastgesteld door de politie als door GAS-ambtenaren van de gemeenten. Zij volgden een specifieke opleiding. Minderjarigen vanaf zestien jaar kunnen worden beboet, maar er werd ook gezorgd voor een bemiddelingsprocedure.

Het boetebedrag steeg ook met de introductie van het nieuwe politiereglement. Boetes voor overlast bedragen nu maximaal 350 euro (in plaats van 250 voorheen) en maximaal 175 euro voor minderjarigen (voordien 125 euro). Tot slot kunnen de HEKLA-gemeenten dankzij het nieuwe reglement nu ook foutparkeerders aanpakken met een GAS-boete. Heel wat artikels uit de wegcode die betrekking hebben op stilstaan en parkeren staan daarvoor in het nieuwe UPR. Ook GAS-ambtenaren kunnen inbreuken vaststellen. Daarvoor kon enkel de politie dat doen. Agenten van de politiezone kunnen zich daardoor nog meer toespitsen op veiligheid en op mensen in nood.

Alle gemeenten uit de politiezone benadrukken het belang van de kennis van het reglement bij de inwoners. Via de eigen kanalen zullen ze daarom uitgebreid communiceren over het nieuwe UPR. (EM)