PRO Boechout&Vremde stelt vijf eisen aan mogelijke coalitiepartners

BOECHOUT – Het verkiezingsprogramma van PRO Boechout&Vremde omvat tientallen voorstellen rond goed bestuur, ruimte en mobiliteit, onderwijs en vrijetijd en sociaal en solidair beleid.

Burgemeester en lijsttrekker Koen T’Sijen (zie foto/PRO): ‘De rode draad door het programma is de inzet om de burger nog meer te betrekken bij het beleid. Sinds het begin van de legislatuur zijn er ruim 30 bewonersvergaderingen georganiseerd. Dit is één vergadering om de twee maanden. Alle grote projecten, zoals de dorpskernvernieuwing van Vremde, de realisatie van Sportpark Sneppenbos, het fietspad op de Alexander Franckstraat en de heraanleg van het Jef Van Hoofplein, werden uitvoerig besproken met de bevolking. Maar er was ook info en debat rond belangrijke thema’s als autodelen of ruimtelijke ordening.’

PRO wil de partipatiecultuur nog versterken door burgers beslissingsrecht te geven over wijkbudgetten, door thematisch afgevaardigden van buurtcomités, adviesraden, scholen of bedrijven uit te nodigen om mee te debatteren op de gemeenteraad en door de installatie van een burgerkabinet dat advies uitbrengt aan het gemeentebestuur.

De partij wil het beleid van de voorbije legislatuur verderzettten en formuleert vijf voorwaarden, die mogelijke coalitiepartners mee moeten realiseren. ‘Wat de dorpskern betreft gaat om de uitvoering van de heraanleg van het Sint-Bavoplein met aansluitend fietsstraten in de dorpskern van Boechout (Dr. Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat, Van Colenstraat en een deel van de Heuvelstraat). Voor de verkeersveiligheid moet een fietspad op de Wommelgemsesteenweg en Weverstraat in Vremde worden aangelegd en een beter fietspad in de Gillegomstraat.’

‘Er komt geen verkaveling van de woonuitbreidingsgebieden (zone Borsbeeksesteenweg en Kerkweg Vremde), wel een dorpspark in centrum Vremde, een uitbreiding van de verbodszone op de bouw van appartementen en een moratorium op de aanleg van nieuwe straten gedurende de volle legislatuur. In alle woonwijken wordt geïnvesteerd met nieuwe voetpaden, meer openbaar en verzorgd openbaar groen, wijkparkjes en concrete acties tegen sluipverkeer. Tenslotte moet er een culturele parktuin worden gerealiseerd in samenwerking met Sfinks op de site van de Pastorij van Boechout, in verbinding met het George Van Raemdonckpark. De benedenverdieping van de Bunderhoeve wordt omgebouwd tot een seniorenontmoetingscentrum. ‘

PRO zal zich ook verzetten tegen elk voorstel van een vrijwillige fusie met een andere gemeente. Het vraagt hiervoor een duidelijk engagement via een motie aan de andere partijen op de gemeenteraad van aanstaande maandag 24 september.

In het huidige gemeentebestuur levert PRO Boechout&Vremde de burgemeester, drie schepenen, zes raadsleden en vier vertegenwoordigers in de OCMW-raad. Zij definiëren zichzelf als ‘een locale partij voor de 21 ste eeuw met links-liberale, sociale en democratische ideologieën.’

Het volledige programma vind je op www.proboechoutvremde.be. (EM)