Prof. Heidi Theeten (UAntwerpen Wilrijk): ‘Over vaccins bestaan veel mythes’

WILRIJK – Op Campus Drie Eiken van de UAntwerpen in Wilrijk werd het zeventiende Valentijn Vaccinatiesymposium gehouden voor vaccinatoren, dokters, studenten, paramedici, volksgezondheidsinspecteurs en vertegenwoordigers van bedrijven. Zij werden geïnformeerd over de huidige stand op vaccinatievlak. Verder behandelde men de thema’s ‘hoe omgaan met wantrouwen in vaccinaties’ en ‘het vaccineren van sekswerkers’. Ook de befaamde Amerikaanse kinderarts Stanley Potkin (90) – naar eigen zeggen voor het laatst in Europa – hield een lezing over ‘veranderingen in het vaccinatielandschap.’ Het symposium werd georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV).

Professor dr. Heidi Theeten van het CEV: ‘Vaccinatietwijfel kan vaccinatieprogramma’s fnuiken, ook in Europa. Er zijn behoorlijk wat landen op ons continent waar de vaccinatiegraad niet het gewenste niveau haalt, of zelfs daalt. In België is het gelukkig nog niet zo ver. Daar laat slechts één tot twee procent zich niet vaccineren. Het vertrouwen in vaccinatie is bij ons nog erg groot, maar je voelt wel dat er ondergronds wantrouwen leeft. De enige verplichte vaccinatie is die tegen polio. Daarvan moet je nog steeds een bewijs voorleggen op het gemeentehuis. In Wallonië is het wantrouwen groter dan in Vlaanderen omdat men daar vaak negatieve info krijgt vanuit Frankrijk. Hoe meer je naar het Zuiden gaat, hoe meer de overheid verplichtingen oplegt. Bij onze Zuiderburen moet je je bijvoorbeeld laten inenten tegen polio, difterie (kroep) en tetanus. In Italië komen daar nog hepatitis B, hersenvliesontsteking B, hersenvliesontsteking C, mazelen, bof, rodehond, kinkhoest en waterpokken bij.’

Op de dag van het symposium geraakte bekend dat de mazelen opnieuw hun opmars maken in Europa. In Oekraïne geraakten twee jaar geleden 53 000 mensen besmet. In België heeft men de ziekte onder controle. Daar daalde het aantal gevallen van 369 (in 2016) naar 120. Theeten: ‘Het is een verschrikkelijk besmettelijke ziekte die kan oprukken omdat hele groepen zich weigeren te laten vaccineren.’

De meeste vragen uit het publiek hielden verband met meningokokken, een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. ‘In Nederland werden veertienjarigen in september massaal ingeënt. In ons land komt de meningokok type W slechts sporadisch voor, met name zo’n twintig gevallen in het voorbije jaar. Een massale vaccinatie is dus niet nodig. Momenteel herbekijkt de Hoge Gezondheidsraad het huidig vaccinatieschema. Omdat de vaccins duur zijn, buiten de basisvaccinatie vallen en nog niet geheel op punt staan, is het momenteel niet aan de orde om je kinderen uit voorzorg te laten vaccineren. Het is wel een gevaarlijke ziekte die je plots kan overvallen en je direct kan vellen. Trouwens, de kans dat het vaccin snel in het basisschema wordt opgenomen is bijzonder klein omdat de overheid vanaf september volgend jaar al heel wat geld zal moeten vrijmaken voor het HPV-vaccin – HPV veroorzaakt genitale wratten en kan leiden tot verschillende soorten kanker – dat vanaf dan niet alleen aan meisjes, maar ook aan jongens zal worden toegediend.’

Over dit vaccin bestaan veel mythes: dat het de kans op baarmoederhalskanker vergroot bijvoorbeeld. ‘Fake news ondermijnt verschillende onderzoeken. Op www.gezondheidenwetenschap.be staat een factchecker. Je vindt er onder meer de verwijzing naar een artikel, dat volledig verzonnen is, inclusief de namen van onbestaande wetenschappers, maar dat wel over gans de wereld in de pers is verschenen.’ (EM)