Provincie Antwerpen en lokale besturen realiseren een duurzame doorstart van bedreigde Fietspunten

REGIO – Vorig jaar maakte de NMBS bekend niet langer te willen investeren in Fietspunten in stations waar voor de spoorwegmaatschappij te weinig reizigers opstapten. Naast de dienstverlening dreigden daardoor op 31 december dit jaar alles samen ook 24 banen in de sociale economie te verdwijnen in de Antwerpse Zuidrand en de Kempen.

Maar zover komt het niet. Samen met de betrokken lokale besturen heeft de provincie Antwerpen een businessplan ontwikkeld waardoor de 10 bedreigde Fietspunten een succesvolle doorstart kunnen maken. De expertise die in de Zuidrand reeds werd opgebouwd is daarvoor bijzonder inspirerend geweest zegt men bij de provincie.  Toen de NMBS haar plannen voor de afslanking van de Fietspunten bekendmaakte, zorgde dat voor flink wat ongerustheid in de betrokken steden en gemeenten in onze zuidrand.

In dit geval ging dat over Mortsel, Boechout, Kontich, Hove, Lint en Edegem,  In zo’n Fietspunt staan de medewerkers in voor de orde en netheid in de fietsenstallingen aan de stations. Ze houden een oogje in het zeil, voorkomen diefstallen en vandalisme, verwijderen zwerfvuil en weesfietsen, voeren kleine herstellingen uit, enzovoort. Daardoor dragen ze bij tot een veilige en nette stationsomgeving en ze lokken meer reizigers met de fiets naar het station, zodat de parkeerdruk op de buurt verlaagt.

“Zoals dat vaak gebeurt bij een bovenlokaal probleem is de provincie met de betrokken lokale besturen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken,” vertelt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens. “En er is besloten dat de lokale besturen een extra financiële inspanning zouden leveren om de Fietspunten open te houden. Ook een gemaakt businessplan is goed gekeurd door de gemeenten en zal op het terrein verder uitgewerkt worden. En daar kan de Antwerpse zuidrand enkel en alleen maar blij om zijn vertelt ook onze Hovese burgemeester Koen Volckaerts. “Hiermee bereiken we o.a. een optimale mix van sociale tewerkstelling, mobiliteit en sociale controle op onze grote overdekte fietsparking aan het station van Hove aldus de Hovese burgervader.

%d bloggers liken dit: