Provincie Antwerpen verlegt focus van verkeerseducatie naar -veiligheid

ANTWERPEN – Tijdens een schakelmoment in het Hospitality-centre van Beerschot sloten tien gemeenten – waaronder Lint – die in 2019 het project Verkeersveilige Gemeente opstartten, samen het coaching-traject af. Dit traject begeleidde hen bij het uitwerken van een actieplan verkeersveiligheid.

Gemeenten kregen op het netwerkmoment nog goede praktijkvoorbeelden, interessante tips maar ook informatie over het verdere verloop van het project. Schepen Rudy Verhoeven (N-VA Lint): ‘Ik ben blij dat onze gemeente mee is geselecteerd. Nu, toeval is dat niet want wij zijn de veiligste gemeente uit de provincie. We zijn heel vaak op pad geweest om de cruciale punten te gaan bekijken. Voordeel is dat wij geen gewestwegen hebben. We hebben prioritaire punten aangeduid en gaan voor maximaal autovrije schoolomgevingen. ‘

Vanaf juni 2020 verlegt de provincie haar focus van verkeerseducatie naar verkeersveiligheid in het kader van het project Verkeersveilige Gemeente. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Als provincie nemen we voortaan een gemeente-overschrijdende, coördinerende rol op. Dit ligt in de lijn van een doelstelling uit het bestuursakkoord: we focussen op de ondersteuning van lokale besturen met andere woorden we werken meer B-2-B, in dit geval van bestuur tot bestuur. Verkeerseducatie heeft een duidelijke rol in een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. We begeleiden voortaan gemeenten om een verkeerseducatie werking voor hun scholen op te bouwen.’ De gemeente uit onze regio die zich alvast hebben geëngageerd om deel te nemen zijn Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint.

Hiervoor wordt samengewerkt met de diensten van de Gouverneur. ‘De drie VTE’s die met de scholen bezig waren worden overgeheveld waardoor er in het totaal 4,5 VTE zich om het project zal bekommeren. Je hebt het SAVE-Charter Steden & Gemeenten waarmee de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten wil betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land. Vorig jaar telden we 46 verongelukte kinderen. De bedoeling is om dat te herleiden naar nul. Een verkeersveilige schoolomgeving is een prioriteit. We begeleiden gemeente in een actieplan waarbij de nadruk ligt op engagement, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie.’

41 scholen van het basisonderwijs ontvingen het 10op10-deellabel, dat wordt geïntegreerd in het project Verkeersveilige Gemeente. Tijdens een inspiratiemoment in de namiddag werden drie ideeën van evenveel scholen uit de Zuidrand toegelicht: verkeersmarkt (door de Vrije Basisschool De Ark Wilrijk), campagne schoolomgeving (Freinetschool De Pluim Hoboken) en verkeers-educatieve werking (Sint-Michielsschool Waarloos). Er waren ook nog vertegenwoordigers aanwezig van scholen uit onder meer Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Wilrijk en Boechout. Vanuit deze laatste gemeente namen Lotte De Haes en Eef Voets van het Sint-Gabriël-college deel. ‘Wij zijn juffen in het vierde leerjaar en net dan wordt het meest nadruk gelegd op verkeerseducatie. We bekronen ieder jaar de fluo-koning en koningin om het dragen van de vesjes aan te moedigen. Alleen jammer dat sommige ouders het nog steeds niet kunnen laten om met de wagen tot aan de schoolpoort te rijden en om die dan in overtreding te parkeren. Daarom is er ’s avonds politietoezicht.’ (EM)

%d bloggers liken dit: