Provincie geeft 2 500 euro subsidie aan kleuterschool Familia uit Edegem

ANTWERPEN – Zeven scholen van het basisonderwijs krijgen in april in totaal 25 000 euro aan subsidies voor investeringen in de verkeersveiligheid. Het gaat over scholen uit Antwerpen, Edegem, Mechelen, Ravels, Rumst, Turnhout en Wommelgem. Met het label 10op10 ondersteunt de provincie Antwerpen scholen bij de aankoop van materialen voor verkeerslessen of een fietsenstalling.

2 500 euro gaat naar kleuterschool Familia, gelegen in het Molenveld in Edegem, waar men praktijklessen gaat organiseren. De subsidie is bedoeld voor fietsen, zebrapaden en behendigheidsmateriaal. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘De kinderen oefenen regelmatig op de speelplaats om hun stap- en trapvaardigheden eerst te automatiseren. Als ze dan later in het echte verkeer oefenen, zijn ze beter voorbereid om hun aandacht op de verkeerssituatie te vestigen.’ Ook de Sint-Johannaschool in Wommelgem, VIBO De Brem in Turnhout, kleuterschool De Kameleon in Antwerpen en GO! Maurits Sabbe in Mechelen zetten in op praktijklessen.

Het label 10op10 van de provincie leert kinderen uit het basisonderwijs hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Het project zet in op praktijklessen, een veilige schoolomgeving en de betrokkenheid van ouders. Lemmens: ‘De provincie Antwerpen ondersteunt via 10op10 de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving kunnen oefenen of initiatieven om de school verkeersveiliger te maken. Zo bereiden ze zich op jonge leeftijd voor om zich veilig in het verkeer te verplaatsen.’ De provincie Antwerpen kende in april 2019 25 000 euro toe aan de verkeersveilige projecten van zeven scholen. Hiervan vroegen drie scholen een subsidie voor een fietsenstalling aan. ‘Door het plaatsen van een kwaliteitsvolle fietsenstalling zetten scholen hun ambities kracht bij en geven ze een duidelijk signaal: kinderen die met de fiets komen kunnen rekenen op een veilige en overdekte stalplaats. Zo moedigen we kinderen en hun ouders aan om voor de fiets te kiezen.’

De 10-op-10-beoordelingscommissie noteerde volgende positieve punten met betrekking tot Familia: ‘Door de grote inspanningen van jullie verkeersteam en verkeersouders, leeft verkeer in de kleuterscholen van Familia. De initiatieven zijn talrijk en inspirerend. Naast de regelmatige fietslessen komt ook de staptraining in een beschermde omgeving regelmatig aan bod. De bijkomende lessen van de juffen lichamelijke opvoeding zijn zeker een meerwaarde voor voorbereidende verkeerstraining. De eigen opgemaakte verkeersfiches rond stoeprand, stop, fietsen,… zijn knap uitgewerkt.’

Ouders willen graag dat hun kinderen hun fiets veilig en comfortabel kunnen stallen. Daarom breiden Het Sleutelhof Rumst, GO! De Zonnewijzer Ravels en GO! Maurits Sabbe Mechelen hun stalling uit. De provincie subsidieert fietsenstallingen om kinderen en ouders extra te motiveren om voor de fiets te kiezen. Een veilige en droge stalplaats draagt daar toe bij. Na het behalen van één van drie deel-labels kan een school een subsidie aanvragen voor verkeersmateriaal. Een school kan dus drie keer een subsidie aanvragen van tien euro per kind met telkens een maximum van 2 500 euro. Ook gemeentebesturen kunnen een 10op10-subsidie vragen om scholen te ondersteunen bij hun verkeerswerking. (EM/Foto Provincie Antwerpen)

%d bloggers liken dit: