Provincie kent 108 000 euro subsidie toe aan Bosgroep Antwerpen Zuid

MORTSEL – De Vlaamse bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos: het zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de bosgroepen. Hij of zij krijgt er advies, informatie en hulp bij de bosadministratie. Daarnaast coördineren de bosgroepen ook de beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie.

Al jaren leveren de bosgroepen mooie resultaten. Met meer dan 13 000 leden die alles samen over bijna 56 000 hectare bos beschikken, vertegenwoordigen de bosgroepen 35 procent van het bos in Vlaanderen (36,6 procent van het privé-bos). Dat aantal stijgt jaar na jaar. Het systeem van de bosgroepen is een bijzonder efficiënte en kostenbesparende manier van bosbeheer voor de overheid. In plaats van duur bos aan te kopen, ondersteunt de overheid de boseigenaars zelf en zorgt ze op die manier voor een duurzaam bosbeheer in een groot stuk van Vlaanderen. Daarom subsidiëren de provincies de bosgroepen. Bossen zijn een thuis voor dieren en planten, ze produceren hout voor allerlei toepassingen en ze zijn een oord van ontspanning en rust voor de bezoeker. Ze hebben dus vele functies, zowel voor de boseigenaars als de bezoekers. De provincie heeft dan ook besloten om de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw een subsidie toe te kennen van 108 404,50 euro.

Het werkingsgebied van Bosgroep Antwerpen Zuid strekt zich uit van de dennenbossen op de arme zandgronden in het oosten, de geïsoleerde bossen en kasteelbossen in de Antwerpse Zuidrand, de zeer gevarieerde bossen rond Mechelen tot de rijke alluviale populierenbossen van Klein Brabant. Als Bosgroep van deze zeer gevarieerde, maar versnipperde bosregio wil men het engagement en het inzicht van het duurzaam en multifunctioneel bosbeheer stimuleren om zo de bosstructuur te versterken. Zij geloven dat hierbij een belangrijke rol is weggelegd voor privé eigenaars. Het bos en zijn beheerder staan dan ook centraal in de werking.

Boseigenaars en -beheerders kunnen terecht bij het team met al hun bos-gerelateerde vragen. Samen gaat men op terrein en bespreekt men al de vragen rond beheer, wetgeving, toegankelijkheid, terreinbezoek, lidmaatschap, advies en hulp bij aanvragen van kapmachtiging, subsidie, enz., en dit allemaal kosteloos. In het verstedelijkte Vlaanderen zijn de bossen een toevluchtsoord voor dieren en planten. Snippers bos hier en daar getuigen van de grote wouden die er in de streek ooit waren. Het spreekt voor zich dat elk van die snippers belangrijk is om de natuur alle kansen op behoud en herstel te geven. Bovendien vormen zij vaak een buffer tussen bebouwde gebieden, industrieterreinen en landbouwpercelen. De bosgroepen en de boseigenaars zorgen voor meer biodiversiteit.

Bosgroep Antwerpen Zuid omvat Aartselaar, Berlaar, Boechout, Bonheiden, Boom, Bornem, Borsbeek, Duffel, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mechelen, Mortsel, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Ranst, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek, Wommelgem en Zandhoven. Op de foto van bosgroep.be ziet men van links naar rechts adviseur Gijs Bracke, adjunct-coördinator Bert Van Gils, administratief medewerkster Marleen Brosens en coördinator Kathleen Van der Heyden. Meer info via antwerpenzuid@bosgroep.be (EM)

%d bloggers liken dit: