Provincie legt nieuw bos aan op grondgebied Hove, Lint, Boechout en Lier

BOECHOUT – De provincie zet sinds jaren sterk in op een beter leefmilieu. Voor het werkingsjaar 2019- 2020 maakt ze 167 475 euro vrij voor verschillende leefmilieuprojecten die ze samen met de Antwerpse Regionale Landschappen en Bosgroepen realiseert. De projecten zijn heel uiteenlopend: gaande van meer speelnatuur en speelbos, over maatregelen om soorten te beschermen, extra bosranden, hagen en heggen voor meer biodiversiteit, exoten bestrijden, speelplaatsen en zorginstellingen ver-groenen.

In de Boshoek, op het grondgebied van Hove, Lint, Boechout en Lier, beheert de provincie invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik en plant men een nieuw bos voor meer biodiversiteit.
Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘We werken aan een beter leefmilieu door in te zetten op verschillende facetten: we creëren meer groen en meer kansen om met natuur in contact te komen. Bosgroep Zuiderkempen plantte met de subsidie al 11 700 vierkante meter bosranden aan en 1 486 kloempen (groepjes jonge bomen). We zetten ook in op biodiversiteit, door onder meer plant- en diersoorten te beschermen, en we verbinden onze versnipperde natuurgebieden zodat mens en dier ervan kunnen genieten.’

Naast de aanleg van het bos in de Boshoek staan tijdens het werkjaar 2019 – 2020 nog projecten geprogrammeerd in onder meer Brasschaat, Zandhoven, Hombeek, Hemiksem, Puurs, Heist-op-den-Berg, Dessel, de Noorder- en Zuiderkempen , Vorselaar en Lille. (EM/ Foto Provincie Antwerpen)
:

%d bloggers liken dit: