Provincie vraagt ook aandacht voor ‘haar’ verkiezingen

ANTWERPEN – Op zondag 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Dat weet iedereen. De provincieraadsverkiezingen dreigen hierdoor zowat in de verdrukking te geraken er daarom wil de provincie haar verwezenlijkingen even in de kijker plaatsen.

De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. De kracht van de provincie is dat ze over de gemeentegrenzen heen trekker kan zijn voor alle 70 gemeentes, bedrijven en organisaties.

De provincie zet initiatieven in gang voor een betere mobiliteit, een duurzame ruimtelijke planning, het beheer van waterlopen, een sterke economie, innovatie van de landbouw, het bewaren van erfgoed, het onderhoud van recreatiedomeinen en groenparken, het uitwerken van fiets- en wandelnetwerken,…

Met de beperking van de bevoegdheden van de provincies wordt met de komende verkiezingen ook het aantal vertegenwoordigers teruggebracht van 72 naar 36 provincieraadsleden. In 1998 waren dat er nog 90. Naar analogie van een schepencollege beschikt de provincie over een uitvoerend orgaan: de deputatie. Voor het eerst sinds de oprichting in 1836 zal dit niet zes maar slechts vier gedeputeerden tellen. Daarbij moeten beide geslachten zijn vertegenwoordigd. Het aantal kiesdistricten wordt teruggebracht van acht naar drie. In Antwerpen moeten twintig zetels worden verdeeld, in Turnhout negen en in Mechelen zeven. De provincie lijstte al haar verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur even op. Wij zetten per gemeente uit de Zuidrand één project in de kijker:

*AARTSELAAR: Basisschool CADE start het nieuwe schooljaar met een grotere fietsenstalling dankzij de 10-op-10-subsidie.

*BOECHOUT: In de boomgaard aan de Bessemstraat en het Molenveld kon de provincie veertien bomen behouden en 23 nieuwe fruitbomen planten.

*BORSBEEK: Door de Koude beek meer ruimte te geven, is de kans op overstromingen veel kleiner en zijn er meer dieren- en plantensoorten. Ook vind je er fiets- en wandelpaden.

*EDEGEM: De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers. Daarom begeleidt het zestien gemeenten in verband met de verkeersveiligheid, waaronder Edegem en Hove.

*HOVE: Dankzij de uitbreiding van het Laarzenpad kan je nu van Lint naar het Uilenbos in Hove wandelen.

*KONTICH: Door de Wouwense Loop over 200 meter te laten kronkelen stroomt het water niet meer te snel, werd de beek langer en kwam er een poel voor amfibieën.

*LINT: De inwoners zijn medekoplopers bij de aankoop van zonnepanelen. 98 van de 463 installaties in Lint kwamen er dit jaar via de groepsaankoop van de provincie.

*MORTSEL: Fort 4 maakt deel uit van een project voor leerlingen van de derde graad van het middelbaar onderwijs waarbij met een smartphone het fort wordt verkend. (EM)

%d bloggers liken dit: