PVDA Mortsel niet te spreken over het beroep van de stad in zaak Peter Spruyt

MORTSEL – Het Mortselse stadsbestuur liet weten dat het in beroep gaat tegen de uitspraak van de Arbeidsrechtbank in verband met Peter Spruyt. Begin juli werd het stadsbestuur veroordeeld wegens het ontslag van de gemeentearbeider in september 2017 nadat hij bleef duiden op een, volgens hem, aanslepende asbestvervuiling.

Ward Coenegrachts (PVDA): ‘De stad werd bovendien veroordeeld wegens syndicale discriminatie. Peter Spruyt had het als ACV-afgevaardigde opgenomen voor de veiligheid van zijn collega’s en zijn syndicaal engagement voor anderen was volgens de rechtbank een duidelijke aanleiding om tot het ontslag over te gaan.

‘Veel sympathisanten reageren met enige verbijstering op dit beroep. Voor de mensen die de uitgebreide pleidooien volgden werd overduidelijk hoe zwaar het stadsbestuur in de fout ging, hoe het haar eigen veiligheidsvoorschriften na een zoveelste vondst van asbest naast zich neerlegde.’

‘Ze zagen hoe het verlies van iemand met de job-kennis en gedrevenheid van Peter, een verlies is voor veiligheid en volksgezondheid van alle Mortselaars. Met de veroordeling kwam het bestuur er dan ook licht van af, want het blijft zo dat Peter zijn job kwijt is. Door de zwakke werknemersbescherming in ons land kan re-integratie immers niet juridisch worden afgedwongen.’

Peter Spruyt: ‘Het beroep toont aan dat het stadsbestuur niet enkel tevreden is met het feit dat ze mij onterecht op straat hebben gezet. Ze willen er een principezaak van maken om vakbondsafgevaardigden ook nog eens straffeloos buiten te kunnen zetten. Door de al bij al lichte straf te betwisten, gaan ze gewoon verder in de miskenning van hoe gevaarlijk asbest wel is.’

‘Ik blijf er bij dat vakbondsafgevaardigden in eer en geweten moeten opkomen voor gezonde werkplaatsen voor hun collega’s. En dat je aan de alarmbel trekt wanneer je vaststelt dat firma’s die zogezegd gespecialiseerd zijn, het nalaten hun job correct te doen.’

Coenegrachts: ‘Wij blijven Peter steunen. Met het proces tegen ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt was al duidelijk dat N-VA elke kans wil grijpen om vakbonden monddood te maken. Syndicale organisaties en werknemersafgevaardigden liggen in het vizier. Maar ze gaan altijd op de steun van de PVDA kunnen rekenen. Natuurlijk is het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur onder leiding van N-VA straffeloosheid wil bekomen.’

‘Terwijl er geen enkel antwoord kwam op de overduidelijke fouten, zowel in de behandeling van de asbestvervuiling, als in de manier dat Peter Spruyt werd ontslagen. Als er enig antwoord was, dan hadden we dat voor de Arbeidsrechtbank willen horen. Dat ze nu met gemeenschapsmiddelen procederen terwijl een arbeider dan maar zijn plan moet trekken voor de bijkomende advocatenkosten, toont aan hoe onverantwoord het stadsbestuur omgaat met mensen en middelen.’

Schepen Goele Custers (N-VA): ‘Wij menen als stadsbestuur dat wij de juiste beslissing hebben genomen. We zijn het niet eens met het vonnis en zullen nu zien wat het Hof van Beroep daarover denkt.’

De zaak zal in de loop van 2020 voor het Hof van Beroep worden behandeld. (EM / Foto PVDA Mortsel))

%d bloggers liken dit: