PVDA Mortsel vraagt inspraak van buurtbewoners over toekomst van “De Perenpit”

MORTSEL – Dinsdagavond voerde PVDA Mortsel samen met buurtbewoners actie voor de vroegere kleuterschool De Perenpit in de Van Peborghlei in Mortsel. De afgelopen jaren werd de straat steeds verder volgebouwd. Ondanks de groene namen van bouwprojecten (‘Parkhof’, ‘Mortsel Gardens’) ging heel wat groen verloren. In plaats kwamen er 100 extra wooneenheden met extra parkeerplaats. Dit voorjaar mochten projectontwikkelaars zich aandienen om ook de school tot woonzone om te vormen. Het stadsbestuur verzekerde dat er inspraak voor de omwonenden zou georganiseerd worden, maar daar is geen sprake van geweest zegt men bij de PVDA in Mortsel. Lijsttrekker Ward Coenegrachts zegt : “Het kan natuurlijk niet dat steeds meer openbare terreinen verkocht worden aan de privé. Projectontwikkelaars kunnen er maximale winst uit slaan, terwijl de stad de sleutels uit handen geeft waarmee je het Mortsel van de toekomst vorm kan geven. Als je écht meent dat je inspraak wil geven, dan begin je met de omwonenden te informeren en grondig te bevragen voor alle plannen op de rails worden gezet.” Als we met meer mensen willen samenleven, moet je ook zorgen dat de sociale investeringen worden uitgebreid. Het is juist het gebrek aan sociale voorzieningen dat mensen verdeelt en de samenleving verzuurt. Daarom stelt de PVDA voor om een “Wijkcentrum De Perenpit” te vestigen in de school, die zo lang een sociale functie had. De buurt van de Perenpit heeft veel jonge gezinnen en bewoners die het moeilijk hebben. Heel de wijk zou baat hebben bij een wijkcentrum. Naast ontspanning is daar ook plaats voor begeleiding rond onderwijs, huisvesting en tewerkstelling, of voor een wijkgezondheidscentrum dat voor gratis eerstelijns gezondheidszorg instaat. Kortom een wijkcentrum, waar mensen samen kunnen komen en waar jongeren zich kunnen amuseren. Of dit wijkcentrum er komt? De PVDA staat er alleszins achter en wil dat de buurt er zich over kan uitspreken aldus Dhr Coenegrachts. Daarom starten we met een petitie om een grondige buurtbevraging over de bestemming te eisen van het stadsbestuur.”

%d bloggers liken dit: