Rechter geeft burgers gelijk en vernietigt verkaveling Zevenhuizen

Al meer dan 10 jaar voeren Lintse burgers strijd met hun eigen bestuur.
Of zit het verzet bij het gemeentebestuur? Het gemis van vertrouwen in eigen burgers, gebrek aan transparantie en herhaalde verwerpingen van aangebrachte idee├źn en alternatieve voorstellen maakten de kloof tussen het gemeentebestuur en de Lintse burgers steeds groter. Uiteindelijk kwam het tot een rechtszaak tegen de verkaveling aan de Zevenhuizenstraat, in dit overstromingsgebied. De rechter geeft de burgers nu gelijk.

De uitspraak van de rechter is het gevolg van burgerprotest dat steeds heviger werd.
In februari 2021 werden 1.792 bezwaren tegen de verkaveling aan de Zevenhuizenstraat ingediend omwille van onnodig, de onwettelijkheid (want in tegenspraak met de Europese wetgeving), het overstromingsrisico, het belang van open ruimte en natuur, de klimaatdoelstellingen, de nood aan waterbuffering, het beperken van milieuvervuiling en mobiliteitsproblemen.
In mei 2021 hingen de inwoners van Lint massaal affiches aan hun raam om aan de politici hun ongenoegen over de geplande verkaveling duidelijk te maken.

Ondanks dit hevige protest besliste de gemeenteraad op 25 mei 2021 om de aanleg van straten toch goed te keuren en enkele dagen later keurde het schepencollege de voorgestelde verkaveling Zevenhuizen ook goed.

De burgers waren uiteraard zeer teleurgesteld maar gaven de strijd niet op. Ze verenigden zich in een nieuwe organisatie, nl. vzw Zevenhuizen en kregen de steun van vele Lintenaars, sympathisanten van omliggende dorpen en de Grootouders voor het Klimaat.
Samen met buurtbewoners legde vzw Zevenhuizen verzoekschriften neer bij de provincie, de raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Tijdens de lopende procedures liet de gemeente toe dat het Zevenhuizengebied gedurende drie dagen werd vernietigd, ondanks de aanwezige beschermde planten, uitzonderlijke diersoorten en het hele berkenbos. Het hele brongebied met rietveld en trage wegen werd omgeploegd. Dit bleek helemaal onterecht, want op 22 september 2022 schorste de rechter de toelating voor de werken.

De uitspraak van de rechter is sinds 9 januari 2023 definitief. Maar gisteren, 12 januari startte Antea Group in opdracht van de projectontwikkelaar al met het plaatsen van peilbuizen in het gebied voor water metingen.

VZW Zevenhuizen is beducht voor de opstart van een nieuwe procedure en roept de gemeente op dit gebied nu eindelijk te signaleren als overstromingsgebied en dit megalomane verkavelingsplan voorgoed op te bergen, ten voordele van de Lintenaren en omliggende gemeenten.

Meer info: www.verkavelingzevenhuizen.be
www.zevenhuizen.org

%d bloggers liken dit: