Resultaten oriënterend bodemonderzoek terreinen tussen Matenstraat en spoorweg bekend

Op enkele braakliggend privéterreinen tussen de Matenstraat en de spoorweg, die in handen zijn van een projectontwikkelaar, werden in februari 2022 oude treinsporen blootgelegd. Deze overblijfselen van eerdere industriële activiteiten konden erop wijzen dat de gronden plaatselijk verontreinigd zijn. Op vraag van OVAM en het lokaal bestuur Niel liet de eigenaar een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren op de percelen. Dat wijst nu uit dat er in de bodem verhoogde concentraties metalen aanwezig zijn.

Bij de analyse van de geselecteerde bodemstalen werden verhoogde waardes aan arseen, cadmium, koper, lood en zink gevonden, die boven de toegestane normen liggen. Dit is vermoedelijk gelinkt aan de ballast-, metselpuin- en/of kolengruishoudende ophooglaag die er werd aangebracht rond 1930.

De huidige eigenaar heeft intussen aan OVAM gevraagd om dit te erkennen als “historische verontreiniging”, omdat die veroorzaakt is door activiteiten van een vroegere eigenaar. Als OVAM hierop ingaat, bepalen zij of er nog een beschrijvend bodemonderzoek nodig is én hoe de site al dan niet gesaneerd moet worden.

Omdat de site momenteel niet gebruikt worden, moeten er voorlopig geen bijzondere voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen genomen worden.

“We zijn tevreden dat de eigenaar, op sterk aanraden van onder meer ons lokaal bestuur, het nodige bodemonderzoek snel liet uitvoeren. De resultaten geven de omwonenden alvast iets meer duidelijkheid over de staat van de terreinen die achter hun woningen liggen en wat dit voor hen betekent. We vragen de eigenaar van de gronden en OVAM om de buurtbewoners op de hoogte te houden van verdere stappen in dit dossier” aldus Niels schepen voor milieu Kelly Breugelmans.

%d bloggers liken dit: