Resultaten van Toekomsttafels en overleg met adviesraden voorgesteld

BOECHOUT – Begin dit jaar stelde het gemeentebestuur van Boechout haar beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Om die ontwerptekst met voorstellen van inwoners, adviesraden, middenveldorganisaties,… te verrijken, lanceerde het een participatieproject.

Het bestuur lanceerde tien stellingen op het sociale platform Hoplr, organiseerde een ontmoetingsmoment (Toekomsttafels) en sprak met adviesraden en kansengroepen. Alle voorstellen uit die bevragingen werden in het ontwerp van beleidsnota gebundeld.

Het bestuur zal de resultaten op twee infoavonden voorstellen aan alle geïnteresseerde burgers en wel op maandag 13 mei in Theater Vooruit aan het Sint-Bavoplein en op maandag 20 mei in Zaal Den Boom in de Boomkensstraat, telkens om 20 uur. Iedereen is welkom. (EM/ Foto Boechout.be)