Ria Van Den Heuvel: ‘We moeten leren samen leven en inzetten op gezondheid’

BOECHOUT – Ria Van Den Heuvel (61/PRO Boechout-Vremde) draait al een tijdje mee in de politiek. Omdat haar werk en politiek parallel lopen is zij een unicum en gingen we met haar praten. Ze levert sociaal werk als directeur van ‘ZitStil, het kennis- en expertisecentrum voor AD(H)D en in het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en sleutelt als politica aan een betere  ‘samen-leving’ waarbij de gemeenschap van een dorp of wijk mee zorgt voor elkaar. Daarom pleit ze dat elke gemeente een schepen van gezondheid zou aanstellen.

‘Vanaf het moment dat ik in Boechout woon (1978) ben ik politiek actief geweest. Dat doe ik nog steeds, in eerste instantie omwille van mijn sociale bekommernis. Ik werkte eerst bij Sfinks-vorming waar we trainingen en opleidingen gaven en verschillende werkgroepen hadden. Ik zat in de groep gemeentebeleid die een verzameling was van links-progressieve mensen, die toen al ‘gangmaker’ wilden zijn voor een ander gemeentebeleid. In 1982 kwam ik een eerste maal op voor de gemeenteraadsverkiezingen, samen met die groep.  In 1995 vroeg Agalev  mij als verruimingskandidaat voor de nationale verkiezingen. Ik heb nog altijd dat Groen-Rood kleurtje  en de ondernemer in mij komt ook altijd naar boven (ik ben Career en Talent Coach in bijberoep) . Het groot aantal voorkeurstemmen bewees dat ik een geloofwaardige kandidaat was. Ik ben tien jaar volksvertegenwoordiger geweest. Ik heb verschillende decreten ingediend in verband met gelijke kansen, welzijn en gezondheid. Dat van de  bijzondere jeugdzorg is er één van. Tijdens mijn tweede legislatuur in het Vlaams Parlement is het ‘ouderenadvies en participatiedecreet’ op mijn voorstel goedgekeurd . ‘

‘De luchthaven van Deurne was een dossier waar ik aantoonde dat overheidsmiddelen op een veel betere manier kunnen worden besteed. Ik stelde voor om er een Jan Olieslaegerspark van te maken, met veel meer werkgelegenheid dan op dit moment, een groot park en openluchtzwembad,… Na twee legislaturen besliste ik om niet meer te kandideren voor een stoel in het Vlaams parlement. Ik ben opnieuw gaan studeren (coaching en loopbaanbegeleiding in Europees perspectief). Omdat ik eerder een resolutie had ingediend voor een beter beleid voor mensen met ADHD, autisme en andere ontwikkelingsstoornissen, vroeg de toenmalige voorzitter van ZitStil, Ron Breyne, of ik directeur wou worden. Daar ben ik nog altijd. De oprichting en de uitbreiding van het Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg, die alle familieorganisaties van mensen met gezondheidsproblemen wil verenigen, is een grote uitdaging. Ik steek hier veel tijd in want ook familieleden moeten worden betrokken bij het herstel van een patiënt.’

‘Mijn schepenambt in Boechout – twee legislaturen als schepen van Ruimtelijke Ordening – sluit naadloos aan bij het het gezondheidsaspect en het doel om mensen op te nemen in de gemeenschap. Kinderen en, in het beste geval, de oudste ouderen worden liefdevol omringd maar tijdens die tussenperiode sta je er vaak alleen voor. Daarom blijf ik aan politiek doen en wil ik mij de volgende zes jaar opnieuw als schepen  inzetten, met gezondheid als centrale bevoegdheid. De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Kinderen moeten opnieuw in de grond kunnen wroeten. Nu worden het kasplantjes. Wandelen is gezond maar er moeten meer banken komen zodat ook ouderen kunnen buitenkomen en even uitrusten. Dit alles kan je combineren met een signaalfunctie. Indien een ‘wandelaar’ iets opmerkt – een losliggende steen  bijvoorbeeld – kan hij dat melden zodat hij zichzelf ook nuttiger gaat voelen. Burgerparticipatie mag niet zomaar een woordje zijn. Mensen moeten kunnen beslissen over budgetten en platforms organiseren. Vorig jaar ben ik opzij gestapt als schepen omdat ik vond dat jongeren een kans moeten krijgen maar nu ben ik er opnieuw klaar voor. Mijn betoog is niet alleen van toepassing op mijn partij of op mijn gemeente. Overal moet men op lokaal vlak veel meer middelen vrijmaken voor gezondheid als centraal thema in de opmaak van een beleidsplan voor de volgende zes jaar en voor daarna.’ (EM/Foto ZitStil)