Rode beuk in Mortsel is gered, De Ideale Woning gaat in op eisen omwonenden

MORTSEL – Begin deze maand verzamelden omwonenden aan de rode beuk voor het voormalige gemeenschapscentrum Lepelhof in Mortsel. Een bouwvergunning voor 22 appartementen vermeldde dat de boom tot op drie meter voor de bouwlijn mocht worden gesnoeid. Nu is er goed nieuws. De Ideale Woning is bereid om in te gaan op de eisen van de buren.

Woordvoerder Harry Herkes: ‘We hebben niet stil gezeten. Plots kwam alles in een stroomversnelling nadat het stadsbestuur een alarmerende bewonersbrief in onze bussen stak. We gingen terug in overleg met onze advocaat en ik vroeg inzagerecht in de werfplannen bij de dienst Ruimtelijke Ordening welke ik nu kon inkijken.’

‘Ik mocht geen foto maken van het werfplan dat het stadsbestuur voor ogen had, dus besloot ik het zelf na te bootsen met de aanduiding welke bomen bij beslissing van het schepencollege mogen worden gekapt ten behoeve van de inrichting van de werf.’

‘Op de valreep werd ik na een noodkreet uitgenodigd voor een gesprek met de directeur van ‘De Ideale Woning’ We hadden een constructieve babbel waarbij de man beloofde het engagement aan te gaan om, bij nader inzicht, alles in zijn werk te stellen om de bouwplannen dan toch aan te passen in functie van de rode beuk.‘

‘Ik denk dat dit een eerste stap is in de goede richting, waarbij we mee inspraak krijgen in het zoeken naar een oplossing om de nieuwbouw dermate aan te passen aan de rode beuk zodat deze ‘onaangeroerd’ kan blijven. Om het positief uit te drukken zou ik zeggen: beter laat, dan nooit. Verder hoop ik dat het stadsbestuur alle medewerking zal verlenen aan deze eerste positieve wending.’

Harry Herkes ontving volgende mails vanwege Gert Eyckmans, de directeur van De Ideale Woning: ‘Ik heb even samengezeten met onze projectverantwoordelijke. Het is mogelijk om te starten met de sloop van het gebouw zonder de beuk nu te moeten snoeien. Dat betekent dus het volgende: Wij starten met de afbraakwerken op 5 augustus zoals gepland. We snoeien voorlopig de beuk niet. We nemen wel maatregelen om de boom zoals hij nu is te beschermen tegen mogelijke schade. We plannen de werken zodat we het deel waar de beuk staat als laatste slopen. Dit betekent waarschijnlijk dat dit deel pas gesloopt wordt na de jaarmarkt. Dit geeft ongeveer een maand tijd (de architecten zijn pas terug uit bouwverlof op 5 augustus) om samen met de buurt en de architecten, en liefst ook de stad, te bekijken of en hoe het haalbaar is om het ontwerp nog te wijzigen om de boom meer kansen te geven.’

‘Ik heb gevraagd om voor de werfinrichting zo weinig mogelijk bomen te laten ‘sneuvelen’. Onze projectverantwoordelijke zal dit nog bespreken met de aannemer. Het zullen dus allicht geen zestien bomen zijn, maar waarschijnlijk wel meer dan drie omdat het voorliggend plan van werfinrichting, met akkoord van de stad, is opgesteld met het uitgangspunt dat de bomen mochten verdwijnen. Het zal moeilijk zijn om dat nu nog helemaal om te gooien.’ (EM/ Foto Harry Herkes)