Ruim 400 Wilrijkenaren zorgen voor 109 nieuwe ideeën tijdens wijkbabbels

WILRIJK – Het district Wilrijk polste de afgelopen week op zes wijkbabbels naar de mening en ideeën van haar inwoners. Ruim 400 burgers kwamen er langs. Tot en met 4 juli kan de Wilrijkenaar zijn feedback nog kwijt op www.wilrijkaanzet.be.

Op zes wijkbabbels kon de Wilrijkenaar met hen van gedachten wisselen over een beter district en het ontwerp-bestuursakkoord evalueren. De zes wijkbabbels lokten, ondanks stormweer op woensdag en de hoge temperaturen op zondag, ruim 400 bezoekers.

Net zoals op de website konden inwoners ook op de wijkbabbels het ontwerp-bestuursakkoord wikken en wegen. Dit leverde 152 evaluaties op. De wijkbabbels leverden 109 nieuwe ideeën op voor een beter Wilrijk. Dat brengt het totaal aantal ideeën online en via de wijkbabbels op 250.

Medewerkers van het district voegen deze week de resultaten van de wijkbabbels toe aan de webpagina. Daar kunnen Wilrijkenaren de nieuwe ideeën per thema bekijken, een ‘like’ geven of nog bijkomende voorstellen lanceren. Bezoekers kunnen er tot en met 4 juli ook nog het ontwerp-bestuursakkoord evalueren.

Op 5 juli wordt de inspraakronde op de website afgesloten. De medewerkers van het district verwerken de opmerkingen en ideeën in een verslag. Vervolgens gaat het districtsbestuur hiermee aan de slag. Na de zomervakantie stelt men een definitief bestuursakkoord voor. Dat wordt dan voorgelegd aan de districtsraad. Van zodra die het akkoord goedkeurt, is het aan de medewerkers van het district om de voorstellen te realiseren tegen 2024. Het definitieve plan zal in november worden voorgesteld.

Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘Het nieuwe districtsbestuur engageert zich om de Wilrijkenaar nog meer te betrekken bij het beleid. Deze grote inspraakronde voor de opmaak van het definitieve bestuursakkoord kadert binnen dit voornemen. ‘Wilrijk aan zet’ is bijgevolg geen eenmalig initiatief. Integendeel, het districtsbestuur wil de komende zes jaar maximaal gaan inzetten op communicatie en participatie, en dit in alle wijken. Het district zal dan ook de komende jaren nieuwe wijkbabbels organiseren en zal hiervoor gebruik maken van een speciaal daarvoor ingerichte wijkmobiel.’ (EM/ Foto Wilrijk aan zet)

%d bloggers liken dit: