Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lindelei te Aartselaar

De gemeente Aartselaar wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor het woonuitbreidingsgebied in de Lindelei. Het woonuitbreidingsgebied is gelegen op de grens van de Aartselaarse woonkern met het open ruimtegebied richting de Kleistraat.

Enerzijds is de gemeente verplicht dit RUP op te maken omdat de Vlaamse regering het “signaalgebied Solhof’, waarvan het woonuitbreidingsgebied deel uitmaakt, heeft goedgekeurd. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,…), die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast.

Anderzijds is de opmaak van eenduidige bestemmingen voor het woonuitbreidingsgebied Lindelei aan de hand van een RUP een uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Zowel de publieke consultatie als het openbaar onderzoek vindt plaats nog tot en met 24 augustus 2020.
Voor verdere info kan je een mail sturen naar milieu@aartselaar.be

%d bloggers liken dit: