Rumst tevreden met gezonde jaarrekening 2021

Op de gemeenteraad van 23 juni werd de gezamenlijke jaarrekening 2021 van de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) goedgekeurd. De financiële situatie van de gemeente is gezond en maakt dat de meerjarenplanning financieel kan worden aangehouden.

De gemeenterekening van het voorbije jaar sloot af met een beschikbaar budgettair resultaat, zeg maar de spaarpot van de gemeente, voor de gemeente, het OCMW en AGB van 7.245.734 euro en een autofinancieringsmarge van 1.524.651 euro. Dat laatste cijfer geeft de financiële gezondheid van de gemeente op lange termijn weer.

Schepen van financiën Raf De Schepper (CD&V) is tevreden met het resultaat: “Ondanks het feit dat ook 2021 een coronajaar was, eindigen we uiteindelijk met een beschikbaar budgettair resultaat van 7,2 miljoen euro. Dat is 1 243 999,79 euro meer dan voorzien. De vooropgestelde meerjarenplanning kan financieel dan ook worden aangehouden. De toestand van de gemeente is gezond.

Van de 21 miljoen binnengekomen inkomsten werden er 18,5 miljoen uitgegeven in de dagdagelijkse werking van de gemeente: lonen personeel, werkingskosten politie- & hulpdiensten, subsidies aan verenigingen en individuele hulpverlening van het OCMW, onderhoud openbare wegen & gebouwen, groendienst, afvalophaling, loketwerking, bibwerking,…

Het voorbije jaar werd er voor 3,6 miljoen euro geïnvesteerd. Naast het verbeteren & verduurzamen van het patrimonium, de bouw van buitenschoolse kinderopvang Villa Kakelbont en de inrichting van de zolder van de gemeenteschool Eikenlaar als klaslokaal, werden er aanzienlijke investeringen gedaan in ICT voor personeel en de scholen. Verder springen ook de aankoop van de oude spoorwegbedding en de weg- & rioleringswerken in de Monnikenhofstraat in het oog. De verkoop van het oude bibgebouw op de Markt in Rumst en het aantrekken van Agion-subsidies voor de herinrichting van de zolder van Eikenlaar, zorgden ervoor dat er geen nieuwe leningen moesten worden aangegaan.

“We blijven verder alert voor de uitdagingen die op ons af komen, waar we zelf geen vat op hebben maar die wel een impact hebben op onze financiën. Denk maar aan de stijgende materiaal- en energieprijzen en de stijging van de personeelskosten door de achtereenvolgende indexaanpassingen. Dit noopt ons dan ook onze koers verder bedachtzaam aan te houden. Toch belet dat het bestuur niet alles in het werk stellen om het de Rumstenaar in zijn gemeente zo fijn mogelijk te maken. Wat de financiën van zijn bestuur betreft, kan de Rumstenaar alleszins gerust op beide oren slapen.” besluit de schepen.

%d bloggers liken dit: