RUP Heihoefseweg: relatie oppositie en schepen Follens in de gemeente Edegem bereikt nieuw kookpunt

Een extra gemeenteraad op maandag 8 juni in de gemeente Edegem, bezegelde het lot van het laatste stukje open ruimte op Groot Molenveld.

Die extra raad kwam er na het gedwongen uitstel van het dossier RUP Heihoefseweg op de gemeenteraad van 25 mei omwille van het ontbreken van het verslag van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Het signaal dat de drie oppositiepartijen Groen, Open VLD en CD&V hebben willen geven, viel in dovenmansoren. Bevoegd schepen Follens weigerde pertinent op de vragen te antwoorden. “Ofwel is het onwil of wel is het onkunde”, zegt Peter Verstraeten (Open VLD). “Ik weet niet wat het ergste is. Het is stuitend dat de bevoegde schepen op de simpele vraag ‘Wat heb je gedaan met de 135 bezwaarschriften?’ niet kan antwoorden.” “N-VA verwijt de oppositie politieke spelletjes te spelen.

Wel, wij verwijten hen dat ze helemaal geen spel spelen. We worden geacht de stukken gelezen te hebben, zelfs als die ontbreken. Wij vragen van het schepencollege meer engagement naar de gemeenteraad”, gaat Sien Pillot (Groen) verder. Verschillende inhoudelijke vragen bleven onbeantwoord. “N-VA privatiseert zo maar eventjes 13 parkeerplaatsen. Ze gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van de GECORO. Op de vraag hoe ze dit praktisch gaan organiseren zonder zelf het conflict tussen buren te organiseren, hebben we geen antwoord gekregen”, vertelt ook Bart Breugelmans (CD&V). “Bovendien vinden wij het jammer dat er geen beperktere woonprojectzone komt aan de Heihoefseweg, wat vele van de bezwaarindieners ook vragen. N-VA kiest voor 72 woningen, wij zouden kiezen voor de helft, zodat er meer groene waardevolle ruimte overblijft voor de Edegemnaar”, sluit raadslid Adrian De Weerdt van CD&V aan. Ook op onze vragen omtrent de voet- en fietsweg waarbij inwoners van de Terelststraat worden onteigend en over de verwachte planschade kregen we geen sluitend antwoord sluiten ze af bij de oppositiepartijen in de gemeente Edegem.

%d bloggers liken dit: