Samenstelling en bevoegdheden nieuw gemeentebestuur Duffel zijn gekend

DUFFEL – Op 18 oktober bevestigden N-VA en CD&V dat ze de komende zes jaren samen Duffel zullen besturen. De coalitie beschikt, met zestien van de 25 zitjes, over een zeer ruime meerderheid. De coalitiepartners maakten vandaag zaterdag de namen van de schepenen en de bijhorende bevoegdheden bekend. Eerder werden al de tien krachtlijnen, die de rode draad zullen vormen voor het finale bestuursakkoord, gecommuniceerd.

Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit de volgende leden:

*Sofie Joosen (N-VA): Burgemeester: Algemene coördinatie, Veiligheid, Financiën, Sport en Dierenwelzijn

*Lili Stevens (CD&V): Eerste schepen: Cultuur, Onderwijs, Senioren, Bibliotheek, Naschoolse Vorming, Wijkwerking, Toerisme en Feestelijkheden.

*Dirk Broes (N-VA): Tweede schepen: Burgerlijke stand en bevolking, Jeugd, Lokale economie en middenstand, Land en tuinbouw, Communicatie, Begrafeniszorg en erediensten. Hij wordt vervangen door Jos Hellemans  (CD&V) vanaf januari 2021

*Ann Van Winkel (CD&V): Derde schepen: Openbare werken, Mobiliteit, Patrimonium, Technisch Centrum, Waterbeheer en Onderhoud publiek domein. Ze wordt vervangen door Theo Boel (N-VA) vanaf januari 2021

*Isabel Glorie (N-VA): Vierde schepen: Ruimtelijke Ordening, Milieu en natuur, Sociale huisvesting, Personeel, Administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

*Luc Van Houtven (CD&V): Voorzitter Bijzonder Comité/toegevoegde schepen: OCMW-beleid, Sociale economie, Welzijn en gelijke kansen, Gezinnen, Wonen en Noord-Zuid beleid.

Toekomstig burgemeester Sofie Joosen: ‘Ik ben heel fier dat ik deze sterke ploeg mag aankondigen. Het zijn stuk voor stuk supergemotiveerde mensen die de volgende zes jaar hun beste beentje gaan voorzetten voor alle Duffelaars. Het is een goede mix tussen jonge en wat oudere bestuurders, nieuwe frisse ideeën en ervaring, en ook tussen man en vrouw. We beginnen de legislatuur met vier mannen en twee vrouwen maar eindigen met een omgekeerde verhouding.’

%d bloggers liken dit: