Scholen uit Edegem, Hove, Waarloos en Wilrijk krijgen 10op10-deellabel

MECHELEN – Ook dit jaar kende de provincie Antwerpen aan 27 scholen van het basisonderwijs een 10op10-deellabel toe. Deze erkenning verdienden ze door tijdens het voorbije schooljaar actief aan de verkeersveiligheid te werken. De uitreiking vond plaats na afloop van een inspiratie- en netwerkmoment in het Cultureel Centrum van Mechelen waarbij volgende thema’s aan bod kwamen: het ZERO-label voor gemeenten (waarbij wordt gestreefd naar nul verkeersdoden of zwaargewonden), fietsen voor kleuters, de dode hoek, fietsen in een stedelijke omgeving, de kleuter-box en het zichtbaarheidsspel.  Zeven onderwijsinstellingen, waaronder Kleuterschool De Ark uit Wilrijk, ontvingen het eerste deellabel. Zeven anderen, waaronder de Sint-Michielsschool uit Waarloos, het tweede en dertien het laatste met daarbij Kleuterschool Familia uit Edegem en ’t Groen Schooltje uit Hove. Zij voegen zich bij een hele reeks andere scholen uit de Zuidrand met uitzondering van Borsbeek. De volledige lijst vind je op www.provincieantwerpen.be, zoekterm ’10 op 10’.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) verving zijn partijgenoot Luk Lemmens. ‘Om het deellabel te behalen, stimuleert de provincie Antwerpen een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Samen versterken ze praktijkgerichte verkeerseducatie op school en bedden ze het thema verkeersveiligheid goed in de schoolwerking in. Ondertussen bereikte onze provincie al ruim 500 scholen met dit project. Verkeersveiligheid voor kinderen gaat om het voorzien van goede infrastructuur, veel oefenen en het creëren van een lokaal draagvlak. 10op10 betrekt niet alleen de leerkrachten en leerlingen bij dit thema, maar ook de ouders, het gemeentebestuur en de lokale politiezones. Scholen groeien in drie fasen naar het 10op10-label. Hierdoor worden bijna 70 000 kinderen voorbereid op een veilige deelname aan het verkeer. Bedoeling is dat uiteindelijk elke ouder ’s morgens tegen zijn of haar kind kan zeggen: ‘Fiets maar naar school. Ik ben er gerust in.’’

Directeur Ilse Demarbaix van Familia. ‘Wij zijn een autonome school met 400 kleuters en hebben drie locaties. Aan het Pieter Van Maeldereplein voorzien we een kiss-and-ride-zone. We kijken uit naar een fietsstraat aan de Renaat Rudderlaan en stimuleren de ouders  hun kinderen niet met de auto tot aan de de Ingenieur Haesaertslaan te brengen. De mascotte van deze actie is duizendpoot Millo, maar wij werken met Aya, bekend van VTM Kids. Wij voorzien heel wat acties waarmee we het gebruik van fluoriscerend materiaal stimuleren en maken tijdens de winter een educatieve wandeling door het fort. Om de drie maanden is er een vergadering met iedereen die in de gemeente met verkeersveiligheid heeft te maken. Ik mag zeker niet vergeten Peter Witters te vermelden, een vrijwilliger die echt de gangmaker is van alle acties op school, fietsen herstelt en heel creatief bezig is. En tenslotte heb je de ouders want zij moeten meewillen in het verhaal.’ Dat wordt bevestigd door Laura Ledda, leerkracht LO in ’t Groen Schooltje. ‘Wij hebben 300 kinderen, die school lopen in de kleuter- of de lagere afdeling. De voorbije vijf jaar zijn we er fors tegenaan gegaan met het gebruik van lesfiches. In het begin vroeg dat enige moeite, ook van de collega’s, maar uiteindelijk lukt het wel. Eén van de belangrijkste momenten is het fiets- en voetgangersexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, waarmee we testen of leerlingen van het vierde leerjaar veilig en zelfstandig in het verkeer kunnen fietsen en dan merk je wel dat er vaak nog werk aan de winkel is.’ (EM)

%d bloggers liken dit: