Sien Pillot (Edegem): ‘Ik geloof dat Groen mensen gelukkig maakt’

EDEGEM – Groen pakt uit met drie bewoners van de Zuidrand op haar Antwerpse lijst voor de federale verkiezingen. We gingen naar Sien Pillot, fractieleidster voor haar partij in de gemeenteraad van Edegem en twintigste op de lijst. Ingrid Pira, voormalig burgemeester van Mortsel, duwt en Cécile Van Hecke uit Aartselaar is vierde opvolger.

Wanneer we de voorspellingen mogen geloven wacht Groen een mooie toekomst eind mei. ‘Groen is echt nodig. Vroeger zegden de mensen: ‘lokaal stemmen we op Groen maar nationaal doen we iets anders. ‘ Vandaag is dat niet meer zo. Wij hebben een ambitieus, mooi en realisbeer programma en dan ziet men ook. Langs de andere kant van de taalgrens hebben we met Ecolo een sterke partner op federaal vlak. We moeten samenwerken over de partij en taalgrenzen heen. We delen meer dan we denken.’

Toch blijft ze niet blind voor wat men in het straatbeeld ziet. ‘Mensen denken te vaak in de wij/zij-vorm, oordelen en veroordelen. Dat maakt mensen bang en wekt agressie. Ik zie dit dagdagelijkse ook op het werk. Mensen met een zorgnood wachten soms meer dan twee jaar op een zorgbudget, als ze de weg al vinden? Mensen in nood verdienen veel meer warmte. We delen veel meer met anderen dan we denken maar we moeten openstaan om dat te willen zien.’

Sommige voorstellen van Groen vallen niet bij iedereen in goede aarde. ‘Neem nu de bedrijfswagens. Mijn schoonbroer heeft een bedrijfswagen maar omdat hij daar tijdens het weekend niet mee mag rijden ook een eigen auto, mijn zus rijdt met een salariswagen. 3 wagens in één gezin dat is niet meer te verantwoorden. Het is niet normaal dat het voor een werkgever goedkoper is om een wagen te geven in plaats van extra loon. De beleidsmakers moeten durven andere keuzes te maken.’

Het kan menselijker, eerlijker en gezonder. Vandaag wordt werk het zwaarst belast terwijl dat zou moeten gebeuren met de vervuilers en de grote vermogens. De kinderarmoede stijgt met de dag. De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter. Ook belangrijk is dat de mensen opnieuw bij elkaar aankloppen. En mensen die noden hebben moeten worden gehoord. Ik pleit voor meer toegankelijke zorg.’

‘Initiatieven zoals die van Dokter Cuyckens, nu gepensioneerd, stelt zijn vroegere praktijk ter beschikking om er één keer per maand een ontbijt te organiseren waar mensen zomaar kunnen binnenwandelen. Dat is toch fantastisch. Lokale besturen hebben hier een belangrijke ondersteunende rol.’

Uiteraard zet Groen in op het klimaat, een thema dat ook lokaal belangrijk is. ‘Dat Edegem op dat gebied ambitieus is hebben we te danken aan Goedele Van der Spiegel. Groen lanceerde zijn klmaatpact. Er is meer hernieuwbare energie nodig en minder fosiele brandstoffen. Meer koopkracht, minder kosten nodig. Daarenboven moet de industrie veel mindere uitstoten en meer jobs bieden. Meer biologische voeding en minder verspilling en verpakking. Meer schone lucht en minder file.

Ik geloof dat Groen mensen gelukkig maakt. Kijk even waar mensen naar op zoek gaan wanneer ze op vakantie zijn: ze willen rust, ze laten de auto aan de kant staan en ze willen genieten van de natuur. Dat doen ze dan veertien dagen per jaar. Waarom kan dat niet het hele jaar door?’
De verbindingsweg is een ander heikel punt voor haar partij. ‘De verbindingsweg plus is een doorn in ons oog. Ik denk eerder dat men werk moet maken van goed gestructureerd openbaar vervoer en voldoende fietsinfrastructuur voor we aan extra wegen denken. Weet je dat enkel en alleen een studie over de verbindingsweg massa’s geld kost? Terwijl we andere prioriteiten moeten stellen. Indien ik het openbaar vervoer zou nemen van bij mijn thuis naar mijn werk op amper een kleine 4km dan zou ik één uur onderweg zijn.’

HET METSU-EFFECT

Sien zetelt nu het dertiende jaar in de gemeenteraad: aanvankelijk als lid van de oppositie, nadien maakte ze deel uit van de meerderheid en wat er op 14 oktober is gebeurd weten we. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werd de Zuidrand overspoeld door een gele golf, niet in het minst in Edegem waar Groen – ondanks winst – naar de oppositie werd verwezen en de N-VA – dankzij Koen Metsu – de absolute meerderheid veroverde.

‘Ik begrijp dat wel want de burgemeester is uitdrukkelijk aanwezig in de straten van Edegem. Koen Metsu is een meester in het communiceren maar dit ging soms een stukje ten koste van de zichtbaarheid van de schepenen en dat is toch ook belangrijk.’

‘Maar goed, het is duidelijk dat N-VA door zijn populariteit dit resultaat heeft behaald. We hebben echter zeker niet het gevoel dat we enkel hebben mogen ja-knikken. We zijn altijd onze eigen weg gegaan. En hebben goed samen gewerkt’
‘Het is inderdaad echt bizar dat we, ondanks ons schitterend resultaat tijdens de verkiezingen in de positie zijn verzeild geraakt. We hadden er wel rekening mee gehouden dat N-VA zou scoren maar niet dat de winst zo groot zou zijn. CD&V heeft aan negatieve politiek gedaan. Zij werden daarvoor afgestraft en N-VA is met een gedeelte van hun kiezers gaan lopen.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat wanneer één partij de meerderheid vormt dit een kaakslag is voor de democratie. Onbewust zie je dat in bepaalde zaken. Zes jaar lang hebben wij gestreefd naar compromissen. Nu zie je al dat alles van één kant komt.’

Op de dag van ons interview met Sien Pilot verklaarde Brussels minister Guy Van Hengel (Open Vld) op de radio dat verkozenen van Groen weliswaar goede ideeën hebben maar dat zij altijd toestemming moeten vragen aan de partijleiding alvorens ze beslissingen mogen nemen. ‘Dat klopt niet hoor. We koppelen alles wel naar onze leden toe. Wanneer je in een coalitie zit moet je uiteraard water bij de wijn doet maar ik heb niet het gevoel dat we voor alles ‘hogerop’ toestemming moeten vragen.’

‘We zijn een partij waar elke laag van de bevolking is vertegenwoordigd. Natuurlijk vragen wij eens advies aan de nationale partijleiding voor gemeentelijke aangelegenheden maar dit gebeurt ok zeker omgekeerd. We kunnen alleen iets bereiken door samen te werken en door eerlijkheid.’

Vraag is natuurlijk hoe Groen kan wegen op dit bestuur. ‘We proberen ons partijprogramma op een andere manier te verwezenlijken. En uiteraard zullen we nog samenwerken met de meerderheid en gaan we punten op de agenda van de gemeenteraad plaatsen die de Edegemnaar aanbelangen. Ik ben ervan overtuigd dat je ook op lokaal vlak vanuit de oppositie een bijdrage kan leveren. Groen staat voor menselijker, eerlijker en gezonder. Daar ken ik me helemaal in vinden. Ik ben ervan overtuigd dat het anders kan.’

MEKAAR ONTMOETEN

De kans dat we Sien in het federale parlement gaan terugvinden is eerder klein, ‘Vanop de twintigste plaats kan dat niet maar bedoeling is om de Zuidrand visibiliteit te geven op onze lijst. We moeten gesprekken aangaan met andere regio’s. Ik ben regionaal voorzitter geweest. Mobiliteit is bijvoorbeeld een thema waar we met de gemeenten in de Zuidrand en de Rupelstreek met Groen goed hebben samengewerkt. Samen zijn wij het slachtoffer van de schrijnende situatie op de A 12 waar een gigantisch verkeersinfarct plaatsvindt.’

‘Ook de Prins Boudewijnlaan moet worden aangepakt. Aan de Carefour bijvoorbeeld moeten mensen de straat kunnen oversteken en moet de snelheid naar omlaag. Men dient meer te denken aan de zwakke weggebruiker.’
Sien Pilot is opgegroeid met het gedachtengoed van Groen. ‘Mijn vader, Jan Pillot, stichtte in 1982 de plaatselijke Agalev-afdeling samen met Erwin Lauriks en Kris Van Herrewegen. Als kind al speelde ik ‘vergaderingeske’. Ik was dus voorbestemd om me bij Groen aan te sluiten. Ik heb in Mortsel op de lijst gestaan maar toen we naar Edegem verhuisden was dat een opnieuw thuis komen. Nu, uiteraard heb ik zelf voor deze partij gekozen. Ik zou niet aan politiek kunnen doen indien ik het niet fijn zou vinden.‘

De teneur van het gesprek is duidelijk: Sien pleit voor meer menselijkheid en dat hoeft niet echt te verwonderen gezien haar beroep: coördinator voor een dienst woonondersteuning bij de Thuishaven Ritmica. ‘Het is een heel mooi beroep. We proberen om de samenleving ook voor mensen met een beperking menselijker te maken. We zijn daarom sterk bezig met inclusie. Ik heb de indruk dat we elke dag stappen zetten in de goede richting maar er moeten nog veel hindernissen worden genomen. We bekijken hoe we mensen individueel kunnen helpen maar ze missen vaak nog het nodige zorgbudget. En moet men noodgedwongen thuis blijven wonen. En ja, dit alles heeft ook met politiek te maken zeker omdat het OCMW is opgegaan in de gemeente. De gemeente heeft nu nog een belangrijkere sociale rol te spelen.’

Ze geeft zelf het goede voorbeeld. ‘We hebben een buurtcomité dat verschillende leuke dingen organiseert. Met de bewoners van zes straten houden we jaarlijks een buurtfeest. In mei is er een garageverkoop. Alles is gebaseerd op ‘mekaar ontmoeten’. Ik vraag me af of de huidige meerderheid zinnens is om het project rond de wijkbudgetten, dat werd ontwikkeld door Jeroen Van Laer, verder te zetten. Wanneer mensen zelf mogen nadenken en creatief zijn dan gaan ze ook meer engagement tonen. Ze moeten het gevoel krijgen dat er naar hen wordt geluisterd. We hebben ons de voorbije zes jaar met onze partij geweldig ingezet. Het project Hangar 27 is een mooi voorbeeld van hoe cultuur mensen ontmoet en omgekeerd. We hebben het idee dat we Edegem opnieuw nieuw leven hebben ingeblazen en ik hoop maar dat al dat werk niet voor niks is geweest.’ (EM)