Sint-Jozef Kontich participeert in project rond tewerkstelling nieuwkomers

ANTWERPEN – Vandaag ontvingen vijftien anderstalige nieuwkomers in het Antwerpse Havenhuis hun attest als professioneel schoonmaker, na een cursus door het Opleidingscentrum van de Schoonmaak (OCS) vzw in samenwerking met de VDAB en Atmetis, gespecialiseerd in het opleiden, begeleiden en coachen van werknemers.. Met het attest op zak worden de cursisten nu begeleid om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Dit project is één van de initiatieven die stad Antwerpen financieel steunt om anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt te krijgen.

Professioneel schoonmaker is al ruim vijftien jaar een knelpuntberoep en ook in Antwerpen is de vraag bijzonder groot. Dit voorjaar lanceerde OCS vzw een oproep om anderstalige nieuwkomers een tewerkstelling of werkervaring als professioneel schoonmaker aan te bieden na een gespecialiseerd opleidingstraject. Eén van de instellingen die hieraan meewerkt is het Sint-Jozefinstituut uit Kontich.

Karine Van Alphen (links op de foto): ‘Ik geef de opleidingen en ben bovendien verbonden aan Sint-Jozef als secretariaat-medewerker. Ik ben er ook verantwoordelijke voor het onderhoudspersoneel. Bij ons zijn er verschillende cursisten komen werkplek-leren gedurende twee weken. Zij hebben heel die tijd meegelopen met de vaste onderhoudsploeg. Mijn ervaringen met het opvoedingsproject zijn zeer positief. Vandaar dat we ook op dit moment iemand hebben die voor veertien dagen aan het werk is: José. Meer kan ik hem voorlopig niet aanbieden. Zijn contract loopt nog tot 30 september maar omdat er binnenkort iemand van de vaste schoonmaakploeg tijdelijk dient te worden vervangen kan hij dan opnieuw bij ons aan de slag. Het leuke is dat wij de mensen voortdurend kunnen begeleiden, van bij hun aankomst. Zij volgen een intensief taalbad en dan zie je hen vlug evolueren.‘

José (rechts op de foto) komt uit Venezuela. ‘Ik verblijf anderhalf jaar in België. Ik woon in Antwerpen en deed voordien de schoonmaak in een Italiaans restaurant. Buiten de uren die ik doorbreng op Sint-Jozef volg ik nog Nederlands maar het is ook belangrijk om goed naar anderen te luisteren zodat ik heel wat opsteek terwijl ik aan het werk ben.’

De cursisten gingen van start met een vooropleiding vaktechnisch Nederlands van twee weken. Ook tijdens de beroepsopleiding schoonmaak kregen ze extra lessen Nederlands. In het traject was er tevens aandacht voor onder meer mobiliteit in de stad, communicatie met klanten en veilig werken. Schepen Claude Marinower (Open Vld): ‘Begin 2018 kregen wij als stad van OCS de vraag om dit project te ondersteunen. Uit recente cijfers blijkt dat 240 miljoen mensen aan de slag zijn in Europa maar dat ons land het minder goed doet voor wat de tewerkstelling van nieuwkomers betreft. In 2016 was na een jaar verblijf in België nog maar de helft aan de slag. Een fout in het systeem is daar de oorzaak van. ‘Deze cursus is wel succesvol maar ook intensief en persoonlijk. Het is echter jammer dat enkele bedrijven, die zich eerder hadden geëngageerd om mee in het project te stappen, vroegtijdig hebben afgehaakt. Dat ondermijnt het positieve van dergelijke projecten. Op deze manier krijgen we weer kwetsbare mensen aan het werk krijgen. Deze diploma-uitreiking komt op het juiste moment want we zitten in de internationale week van de werkgelegenheid.’ (EM)

%d bloggers liken dit: