Slibruiming rond koetshuis Hof ter Linden vergemakkelijkt door droogte

EDEGEM – Na de restauratie van de koetshuizen van Hof ter Linden in Edegem wordt nu de buitenomgeving opgewaardeerd. Er werden al heel wat stappen gezet. Zo werd recent de restauratie van het oostelijk koetshuis afgerond. Nu wordt het slib in de gracht geruimd.

Het kasteeldomein van Hof Ter Linden in Edegem werd in 2012 aangekocht door de gemeente, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos. Sindsdien zijn er door de eigenaars heel wat stappen genomen om het parkdomein te beheren, de gebouwen te restaureren en er een duurzame herbestemming aan te geven. Zo kunnen wandelaars sinds april in de brasserie in het westelijk koetshuis terecht. Ook in het recent gerestaureerde oostelijk koetshuis zal een gastronomisch restaurant worden uitgebaat, dat in de herfst van 2019 opent. Om het beheer van het park de komende jaren te verzekeren, werd door de eigenaars een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan opgemaakt. Dit werd ter goedkeuring ingediend bij de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos.

In dat beheerplan voor Hof ter Linden staat onder meer de slibruiming van de grachten in het domein opgenomen. Slib ontstaat wanneer bladeren en ander organisch materiaal in het water vallen en vergaan. Jaar na jaar groeit de laag aan, waardoor de waterkwaliteit daalt. Daarom is het nodig om regelmatig het overtollige slib uit te graven en zo de waterhuishouding te herstellen. Het behoud van de grachten is cruciaal voor het veiligstellen van de erfgoed- en natuurwaarden. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), voorzitter van Kempens Landschap: ‘Door de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden stonden sommige grachten in het kasteeldomein quasi volledig droog: een spijtige zaak voor de ecologie en het landschap, maar dit bood wel een uitzonderlijke kans naar ruiming van het slib toe. Door de droogte kan de slibruiming makkelijker, sneller en goedkoper worden uitgevoerd. Vandaar dat we nu de kans wilden aangrijpen om al een deel van de grachten te saneren.’

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V), covoorzitter van Kempens Landschap: ‘Omdat er wel wat grachten zijn op Hof ter Linden, wordt de slibruiming ervan gefaseerd uitgevoerd. We starten met de slibruiming van de gracht rond het oostelijke koetshuis. De slibruiming van de gracht achter het oostelijke koetshuis is een eerste grote stap in de opwaardering van de buitenomgeving. Zo zullen zowel het koetshuis als de buurt errond volledig zijn opgeknapt tegen de opening van het restaurant.’ Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘Dinsdag begon de aannemer met de werken. Het geruimde slib wordt afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf, waardoor de zone rondom de gracht tijdelijk vol containers zal staan. De omgeving, waaronder een stuk van de dreef voor de boerderij, wordt omwille van veiligheidsredenen enkele dagen afgesloten voor wandelaars en fietsers. We proberen deze termijn uiteraard tot een minimum te beperken.

Schepen Goedele Van der Spiegel (Groen): ‘Kempens Landschap kreeg voor de financiering van de werken subsidies vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast dragen ook de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos een deel bij in de kosten.’ Tom Embo ( Agentschap voor Natuur en Bos): ‘Na de voltooiing van de werken is het wachten op voldoende regen om de gracht terug te vullen. Het resultaat zal een verbetering zijn voor het park en weer een mooie stap in de opwaardering van kasteeldomein Hof ter Linden.’ (EM
/Foto Kempens Landschap)

%d bloggers liken dit: