Sloop Chiro-gebouw Boom start op 7 januari 2019

Morgen maandag 7 januari 2019 wordt gestart met de sloop van het voormalige Chiro-gebouw in de Kerkstraat in de gemeente Boom. De gemeenteraad besliste in 2017 om de eigendom Kerkstraat 53 aan te kopen. Het ging toen om de parking en het voormalig Chirogebouw voor een bedrag van 180.000 euro. De aankoop kaderde in de herwaarderingsplannen van het centrum van Boom en de nieuwe Kerkstraat in het bijzonder. De omgeving van het oude, leegstaande Chirolokaal in de Kerkstraat 53 en dan vooral de doorgang ernaast is de voorbije jaren trouwens uitgegroeid tot een kankerplek in Boom. Door de aankoop heeft de gemeente de kans gegrepen om de plek te fatsoeneren en het doorgangetje naar de Henri Spillemaeckersstraat weg te werken. Vorige  zomer werd alvast het bestek voor de afbraak van het gebouw goedgekeurd. Omwonenden zullen geen hinder hebben van de afbraakwerken. De werken zullen morgen 7 januari starten en een drietal weken duren zegt men tenslotte in Boom.

%d bloggers liken dit: