Sluikstorten wordt strenger bestraft in de gemeente Boom

We merken dat er de laatste weken steeds meer afval wordt achtergelaten in de straten en de natuur in de gemeente Boom. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om hier strenger tegen op te treden. We krijgen sinds de coronacrisis steeds meer meldingen van sluikstorten; en ook onze diensten stellen steeds vaker vast dat mensen hun afval in de straten of de natuur achterlaten.

We kunnen dit natuurlijk niet tolereren. Daarom heeft het college beslist om hier strenger tegen op te treden. In het verleden werden in de eerste plaats vaak waarschuwingen gegeven, maar vanaf nu zal er onmiddellijk een boete worden uitgeschreven aan de sluikstorters. Het college buigt zich nog over dit probleem en zal de komende weken nog extra maatregelen nemen om de vervuilers sneller te kunnen opsporen en paal en perk te stellen aan het storten in onze gemeente.

We herinneren jullie er graag nog even aan dat het recyclagepark al een tijdje opnieuw open is en je hier heel wat zaken gratis kan aanbieden. IGEAN doet er ook alles aan om de recyclageparken op een veilige manier te organiseren en de wachttijden tot een minimum te beperken. Wil je een boete vermijden, breng dan al je afval naar het recyclagepark. Je vindt alle regels op de website van IGEAN.

 

%d bloggers liken dit: