Sluiting stedelijke vrijetijdsdiensten in de strijd tegen corona

In de verdere strijd tegen het coronavirus neemt ook de stad Lier, in uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse regering, de nodige maatregelen.

Alle vrijetijdsgebouwen van de stad sluiten de deuren vanaf woensdag middernacht. Ze blijven gesloten tot een nader te bepalen datum, afhankelijk van de evolutie van de situatie.

Dit betekent dat:

  • Het Liers Cultuurcentrum (CC De Mol) annuleert alle voorstellingen. Het onthaal in CC De Mol blijft wel open.
  • CC Vredeberg, CC Vleeshuis, CC Spui, CC Colibrant (kapel en vergaderlokalen) en alle wijkhuizen sluiten.
  • Jeugdcentrum Moevement sluit. Het onthaal blijft open.
  • Het Stadsmuseum sluit.
  • Het Zimmermuseum en Huis van Oscar sluiten.
  • De stedelijke sportinfrastructuur (sporthallen, atletiekpiste) sluiten, behalve voor activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Ook zwembad De Waterperels sluit.
  • Alle evenementen worden geannuleerd.

Ondertussen zijn ook enkele activiteiten die vandaag gepland stonden, onder andere in het Liers Cultuurcentrum, geannuleerd.

Visit Lier in het stadhuis blijft geopend. Het aanbod en dienstverlening is de komende periode uitsluitend gericht op individuele belevingsactiviteiten.

Ook bib de Fé blijft geopend. Je kan er terecht tijdens de openingsuren. De afhaalbib, die nog steeds actief was, wordt opnieuw extra gepromoot.

De buitenschoolse kinderopvang Kadee blijft geopend tijdens de herfstvakantie met een uitbreiding tot 10 november en dit naar aanleiding van de verlengde herfstvakantie. We vragen wel aan ouders om indien mogelijk hun kind(eren) zoveel mogelijk thuis op te vangen. Zo kan de opvang gegarandeerd worden voor ouders die omwille van hun job geen andere mogelijkheid hebben dan de buitenschoolse opvang.

Burgemeester Frank Boogaerts: ‘De nieuwe strenge maatregelen zijn moeilijk en zeker niet plezant. Maar ze zijn noodzakelijk. Ik vraag dan ook aan elke Lierenaar en Hooiktenaar, om meer dan ooit, de maatregelen strikt toe te passen: hou je aan de nachtklok, hou afstand, draag een mondmasker, respecteer het samenscholingsverbod en beperk zo veel mogelijk je sociale contacten. Hoe beter we allemaal samen de noodzakelijke inspanningen doen, hoe sneller deze strenge maatregelen weer tot het verleden behoren.‘

 

%d bloggers liken dit: