Spectaculaire toename C02-uitstoot in Aartselaar. Lint en Boechout doen het goed

MORTSEL – De vijf Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via provincies.incijfers.be stellen ze deze data ter beschikking zodat gemeenten hun energie- en klimaatbeleid op kunnen volgen en vergelijken met gelijkaardige gemeenten.

Veel schoolgaande jongeren gaan het toejuichen; ook gemeenten kunnen heden ten dage een rapport krijgen over het gemeentelijk klimaatbeleid. De meeste gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of een ander klimaatengagement en hebben de afgelopen jaren al heel wat maatregelen getroffen. Maar het verzamelen van cijfergegevens is vaak een struikelblok om hun klimaatbeleid en de evolutie ervan ook daadwerkelijk in kaart te brengen. Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens over de vermindering van de broeikasgasuitstoot. Je vindt er onder meer de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van je gemeente.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Naast onze eigen inspanningen om onze organisatie klimaatneutraal te maken tegen 2020, ondersteunen we als provincie de gemeentebesturen waar kan en nodig is. Onze experten begeleiden lokale overheden bij de opmaak van hun toekomstige klimaat- en energieplannen. Dankzij de provinciale klimaatrapporten beschikken gemeenten nu over uniforme en objectieve cijfers om hun klimaatdoelstellingen op te volgen en bij te sturen.’

Globaal stellen we in de provincie Antwerpen een lichte stijging (1,6 procent) in uitstoot vast wanneer we de toestand van 2016 vergelijken met die van 2011. Per gemeente zijn er echter grote verschillen. Kijken we even naar de Zuidrand. Daar doen Lint en Boechout het bijzonder goed met een vermindering met respectievelijk 17,2 en vijftien procent (naar 18 823 en 73 956 ton). Scoren ook nog beter dan het provinciaal gemiddelde: Hove met 8,2 procent (21 434 ton), Borsbeek met vijf procent (32 928 ton), Edegem met 2,1 procent (93 806 ton) en Mortsel, met weliswaar een toename met 0,8 procent naar 136 637 ton. Kontich – met een stijging van 4,4 procent (177 276 ton) – en vooral Aartselaar, met 6,3 procent meer uitstoot (121 841 ton), doen het slechter dan het provinciaal gemiddelde. In welke sector men de grootste stijging of daling heeft (huishoudens, particulier en commercieel vervoer, openbaar vervoer, tertiair, industrie, landbouw of openbare verlichting) kan je aflezen op de website.

Via het rapport krijgt een gemeente inzicht in de maatregelen die effect hebben of waar extra acties nodig zijn. Via kaarten en grafieken wordt de gemeente ook vergeleken met andere gemeenten in de provincie of met de gemiddelden voor Vlaanderen. In het rapport zijn ook enkele verklarende cijfers opgenomen die niet rechtstreeks met klimaat te maken hebben maar belangrijke aandachtspunten zijn voor het gemeentelijk klimaatbeleid, zoals de financiële draagkracht van gezinnen of de toestand van het woningbestand.

Alle Vlaamse provincies sloegen de handen in elkaar en brachten het cijfermateriaal samen over klimaat en energie van Fluvius en het Departement Omgeving Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Energieagentschap (VEA). (EM/ Kaart Departement Omgeving, provincies.incijfers.be )

%d bloggers liken dit: