Spoorwegzate Meylweg in Kontich wordt nieuwe fiets- en wandelverbinding

KONTICH – Afgelopen zomer heeft het gemeentebestuur van Kontich de spoorwegzate tussen Meylweg en fiets-o-strade verworven van de NMBS. Wim Annaert (schepen Leefmilieu en RO): ‘Dit is een lang onderhandelingsproces geweest van drie jaar om de spoorwegzate te verwerven. Hierbij hebben we zelfs de administratie van Natuurpunt ingeschakeld om deze overdracht van NMBS naar onze gemeente te faciliteren. Dat is deze zomer afgerond geraakt met de ondertekening van de koopakte.’

De afgelopen zes maand is er in parallel een omgevingsvergunning aangevraagd, werden de middelen vrijgemaakt en een aannemer aangesteld die deze week de werken heeft afgerond. ‘Het volledige traject van 600 meter heeft een nieuwe fundering gekregen met een toplaag in halfverharding geschikt voor wandelaars en fietsers. Het tracé is maximaal aangepast aan het bestaande waardevolle groen zodat geen enkele struik of boom mest wijken voor deze aanleg. Op de laagste plaatsen is de nieuwe trage weg opgehoogd en zijn nieuwe afwateringsgrachten gegraven waardoor dit traject het hele jaar toegankelijk blijft voor de trage weggebruiker.’

‘Doordat de spoorwegzate wat afgelegen ligt, werd deze ook lange tijd gebruikt om allerhande groenafval in kwijt te geraken. Met onze groendienst hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle historische groenstorten op te ruimen. Deze zullen in december integraal worden beplant met streekeigen bomen en struiken zodat biodiversiteit meer kansen krijgt en deze groene corridor nog eens wordt versterkt. Ter hoogte van de voetbalterreinen wordt deze zelfs een stuk breder aangeplant.’

Dankzij deze aftakking van de fiets-o-strade wordt ook het station van Kontich sneller en veiliger bereikbaar vanuit dit deel van Kntich. ‘Op zondag 2 december om 11 uur nodigen we iedereen uit ter hoogte van de Meylweg om deze nieuwe fiets- en wandelverbinding officieel te openen en in te wandelen.’