Sprang in Duffel wordt 8 jaar!

De Welzijnsschakel in Duffel, Sprang, mocht dit weekend 8 kaarsjes uitblazen.  Dit jaar zullen deze verjaardagskaarsen voor het eerst niet op een echte taart staan en niet samen met de leden uitgeblazen worden.  Door het coronavirus is het jaarlijks feestprogramma herleidt tot een verrassing aan huis bij de Duffelse leden en een leuk schrijven naar al de sympathisanten, de vele vrijwilligers en talrijke sponsors van Sprang.

Sprang is de voorbije 8 jaar zeer sterk gegroeid.  Vooral de sterke ervaring met armoedeproblematiek, werpt zijn vruchten af.  Het contact met de sociale diensten in de Duffelse regio, het contact met verenigingen die zich willen inzetten voor een inclusief beleid en vele andere samenwerkingen zijn voor Sprang belangrijk om mensen in financiële en/of sociale armoede te laten deelnemen aan het dagdagelijks leven tussen de mensen.  Isolement uitsluiten en kansen geven aan iedereen om deel te nemen aan de maatschappij is de drijfveer van Sprang.

Terwijl Sprang volop bezig was met onder andere een cultuurproject in vier fazen, duikt er een virus op dat alle verenigingsleven stillegt.  Voor de leden van Sprang een heel moeilijke periode : terug in isolement.  Dikwijls met een gezin in een veel te kleine woonst.  Het bestuur van Sprang is organisatorisch in actie geschoten om de leden in Duffel die de hoogste nood hadden aan voedsel aan een wekelijks pakket te helpen.  Rekening houdend met de strikte veiligheidsvoorschriften werden de pakketten elke vrijdag tussen 16h00 en 17h00 aan huis afgeleverd.  Enkele keren per dag was er een leuke publicatie van ‘cinema Sprang’ om te tijd te doden en de zinnen te verzetten maar ook om onze leden te helpen in het kluwen van veiligheidsmaatregelen.  Er werd wekelijks telefonisch contact genomen met de leden om te polsen hoe het was.  Via de Sprangfoon konden leden continu terecht met hun vragen.  Er werden mondmaskers en ontsmettingsgels uitgedeeld in een handig meeneemzakje.  In zes gezinnen werden een splinternieuwe laptop en/of printer geïnstalleerd zodat de kinderen vanop afstand hun lessen op school konden volgen zoals de andere kinderen van de klas.  Gelukkig kon Sprang een beroep doen op steun van de Koning Boudewijn Stichting met een project voor armoede-ondersteuning tijdens de coronacrisis.  Ook Cera en enkele andere professionele en particuliere sponsors steunden Sprang financieel of materieel.  Iedereen hoopt dat in de loop van de zomer de activiteiten terug opstarten met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Met meer dan 100 leden en een lijst met activiteiten is Sprang zeer DRINGEND op zoek naar een geschikt lokaal.  Een lokaal dat NIET tijdelijk is maar waar Sprang zich knus kan nestelen zal vele leden een warm en huiselijk gevoel moeten geven.  We hebben echter GEEN plaats om “coronaveilig” onze activiteiten te organiseren.  Hopelijk komt hiervoor zeer spoedig een oplossing en krijgen mensen in armoede de volwaardige plaats in onze maatschappij die ze verdienen.

%d bloggers liken dit: