Stad Lier promoot gebruik van de Ring voor doorgaand verkeer met campagne ‘Ik pak de Ring!’

Dat het tof is om in Lier te vertoeven, lijdt geen twijfel. Er is veel te beleven, veel te doen, … kortom Lier bruist. En hierdoor ook qua verkeer. Zoals opgenomen in het meerjarenplan, wil het stadsbestuur een (binnen)stad op stap- en fietsmaat creëren. We zijn op weg naar andere vormen van mobiliteit. Het is tijd om te investeren in ruimte, ontmoeting, groen en slimme manieren om de wagen te gebruiken en daar waar mogelijk te vervangen in onze verplaatsingen. Daarom wil de stad met een sensibiliseringscampagne het gemotoriseerd verkeer in en rond Lier ervan bewust maken dat een route door het stadscentrum niet altijd de beste of de kortste route is. Of je bestemming zich nu binnen of buiten Lier bevindt. Hiermee zetten we in op een leefbare binnenstad. Het stadsbestuur blijft zo ook inzetten op een bereikbaar centrum, horeca en detailhandelszaken.

Ik pak de Ring
Met de sensibiliseringscampagne “Ik pak de Ring!” willen we autobestuurders doen stilstaan bij de keuze die ze maken. Vaak blijkt de gekozen route ook een gewoonte te zijn, eerder dan een bewuste keuze voor de snelste route. Voor doorgaand verkeer blijft de Ring de snelste route, op eender welk moment van de dag. Tests wijzen uit dat zelfs wanneer het erg rustig is in het centrum een rit langs de Ring, ongeveer een kwart sneller is. Dat het soms gezelliger is om door het centrum te rijden, begrijpen we. Lier is een fantastische en gezellige stad, maar voor de leefbaarheid van het centrum is het dan weer fijner om voor de Ring te kiezen bij verplaatsingen met de auto wanneer je geen bestemming hebt in het centrum.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Ruimte Bert Wollants: “We willen zeggen: Kom naar Lier, het is hier heel fijn. Maar als je gewoon Lier wil passeren, kies dan voor de Ring en geef zuurstof en ruimte aan iedereen die er zo graag vertoeft.”

Het ontwerp van de campagne blijft in lijn met de vorige mobiliteitscampagnes: “Welkom in mijn fietsstraat”, “Bedankt voor de ruimte!”. Bij deze laatste campagne bedankten we – voetganger, fietser, automobilist, … – uitdrukkelijk voor de ruimte. Met die boodschap speelden we in op de frustratie die bij veel weggebruikers leeft wanneer anderen zich niet aan de verkeersregels houden. Die frustraties kunnen enkel verdwijnen als iedereen respect toont voor elkaar en voor de wegcode. Een lijn die we ook hier doortrekken. Voetgangers, fietsers en bewoners bedanken zo het doorgaand verkeer voor de ruimte die ze geven.

%d bloggers liken dit: