Streekvereniging Zuidrand gaat erfgoedzorg in de regio versterken

MORTSEL – Om de aandacht voor het unieke erfgoed in de gemeenten van de Zuidrand te vergroten, heeft Streekvereniging Zuidrand een onroerend erfgoedmemorandum uitgebracht. Bedoeling is om het onroerend erfgoedbeleid sterker op de gemeentelijke bestuurs-agenda te plaatsen.

Het doel van het memorandum is om alle politieke partijen en nieuwe bestuurscolleges van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint en de stad Mortsel, uit te nodigen om mee na te denken over hun gemeentelijke erfgoed en de voorgestelde beleidsdoelstellingen te implementeren in de gemeentelijke meerjarenplanning 2020 – 2025. Het memorandum werd verstuurd naar het bestuur en de schepenen bevoegd voor erfgoed van de aangesloten zeven gemeenten.

Erfgoed is een veelomvattend begrip, het is een verzamelnaam die vele ladingen dekt. Het begrip ‘erfgoed’ wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en het bewaren waard vinden. Kortom, het omschrijft alles wat we willen nalaten voor de toekomstige generaties. Deze sporen uit het verleden, nagelaten door onze grootouders, vinden we terug in alles rondom ons. Erfgoed is meer dan wat uitingen, relicten, gebouwen of landschappen uit het verleden. Ons erfgoed heeft betrekking op het gedeelde geheugen van (delen van) de maatschappij en bepaalt onze identiteit en ons welzijn. Erfgoed maakt deel uit van onze unieke, lokale geschiedenis en van ons collectief geheugen. Ook het landschap van de Zuidrand vormt een complexe gelaagdheid van een voortdurende interactie tussen cultuur en natuur. Jaren van economische, politieke, sociale en culturele achtergronden en leefgewoontes, religie en kennis hebben het landschap gevormd.

Erfgoed weerspiegelt het specifieke karakter van het volk dat er leeft, woont en werkt. Erfgoed is ons ‘gemeengoed’. De hele samenleving, en niet enkel de eigenaars en beheerders van erfgoed, moeten betrokken zijn bij het zorgen voor en doorgeven van erfgoed. Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich en voorzitter van Streekvereniging Zuidrand: ‘De gemeenten van de Zuidrand bezitten een uitzonderlijke variatie aan bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Denken we maar aan onze kastelen, forten en parken. Als Streekvereniging ondersteunen we het behoud en de herwaardering van ons kostbaar erfgoed en de verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor dit erfgoed. Door de opmaak en verspreiding van het onroerend erfgoedmemorandum werken we mee aan het vergroten van de streekidentiteit en het behoud van ons erfgoed. De focus ligt hierbij op de inventarisatie van het erfgoed, de verankering in het omgevingsbeleid en de versterking van het maatschappelijk draagvlak.’

De Streekvereniging Zuidrand is sinds 2018 ook een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). De IOED heeft zowel aandacht voor het erfgoed waarvan de toekomst dankzij een kwaliteitsvolle zorg is verzekerd, als voor het erfgoed dat dreigt te verdwijnen voor volgende generaties. Met dit memorandum wil de Streekvereniging Zuidrand de erfgoedzorg in de regio versterken en de lokale beleidsmakers bewust maken van het belang van een sterk erfgoedbeleid voor toekomstige generaties. Het is een oproep om zo snel mogelijk een visie te ontwikkelen op het duurzaam behoud en beheer van ons waardevol patrimonium. (EM/ Foto stad Mortsel)

%d bloggers liken dit: