Streekvereniging Zuidrand moet wellicht verder zonder provincie en overheid

MORTSEL – De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-,  landbouw- en landschapszorg, open ruimte,  erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Bedoeling is het versterken van de streekidentiteit. De kans is echter groot dat de zeven gemeenten het voortaan op eigen houtje moeten zien te rooien.

Door de afslanking van de provinciale bevoegdheden mag de provincie Antwerpen niet langer deel uitmaken van de Streekvereniging. Hoe het nu verder moet is nog niet meteen duidelijk. De bevoegde gedeputeerde, Rik Röttger (sp.a) maakt niet langer deel uit van de bestendige deputatie en er is nog geen opvolger aangeduid.

Bart Seldeslachts (N-VA – rechts op de archieffoto van de verslaggever van de voorloper van Radio Zuidrand), burgemeester van Kontich en voorzitter van de streekvereniging Zuidrand: ‘De provincie ondersteunde ons door het ter beschikking stellen van twee medewerkers. Nu ze niet langer deel mag uitmaken van projectverenigingen vallen uiteraard hun vertegenwoordigers binnen het interbestuurlijk overleg weg. Vorig jaar werd er mondeling afgesproken dat de streekvereniging wellicht een resultaatsverbintenis zou aangaan met de provincie maar nu Rik Röttger niet langer bevoegd is, hopen we met een andere gedeputeerde rond de tafel te kunnen gaan zitten. De nieuwe coalitie (N-VA/CD&V) is dan al wel gekend maar we weten niet hoe de bevoegdheden zullen worden verdeeld. We hopen toch eerlang uitsluitsel te zullen hebben. Ofwel moeten we alles zelf doen – dus moeten we ook de lonen van de twee personeelsleden betalen – ofwel blijven ze in dienst van de provincie.’

Bart Van Cleynenbreugel van het kabinet van Rik Röttger: ‘Per 1 december stoppen mijn werkzaamheden bij de provincie. Ik ga er vanuit dat de samenwerking met de streekvereniging hier zal eindigen maar daar dient de volgende deputatie over te beslissen. Op de laatste provincieraad zal worden voorgesteld om verder betrokken te blijven blij de Zuidrand maar meer dan een intentieverklaring is dat niet.’

Terwijl de medewerkers dus mogelijk wegvallen gaat Seldeslachts ervanuit dat ook de Vlaamse subsidie zal worden afgeschaft. Het gaat hier om een bedrag van 36 717 euro. ‘Vermits cultuur dit jaar al geen bevoegdheid meer was van de provincie kregen we dit bedrag van de Vlaamse Overheid maar ik vrees dat het de laatste keer is geweest. Ook hier gaan we proberen afspraken te maken met het kabinet van de bevoegde minister (Sven Gatz, OpenVLD).’ (EM)

 

%d bloggers liken dit: