Streekvereniging Zuidrand zet vanaf 2020 sterk in op bovenlokale cultuurwerking

De Streekvereniging Zuidrand zet vanaf 2020 sterk in op cultuur. De Vlaamse Regering keurde maandag 16 december 2019 het dossier “Bovenlokale cultuurwerking in de Zuidrand” goed. De komende zes jaar ontvangt de regio hiervoor jaarlijks 100 000 euro aan Vlaamse werkingssubsidies om een bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen.

Een bovenlokaal cultuurplan voor de regio

Op 1 oktober 2019 diende de Streekvereniging Zuidrand het dossier “Bovenlokale cultuurwerking in de Zuidrand” in. In maart en mei 2019 organiseerde de Streekvereniging hiervoor inspraakmomenten, waar de krachtlijnen van het beleidsplan samen met talrijke geïnteresseerden werden vastgelegd. Het plan wist niet alleen de aangesloten gemeenten te overtuigen om sterker in te zetten op intergemeentelijke culturele samenwerking, maar kan nu ook rekenen op Vlaamse steun in de vorm van een jaarlijkse werkingssubsidie.

De bovenlokale cultuurwerking wordt geïntegreerd in het geheel van beleidsdomeinen waarin de Streekvereniging Zuidrand actief is, namelijk erfgoed, toerisme, natuur en landbouw. Door verbindingen te maken tussen de beleidsdomeinen, de gemeenten en partners, zet de Streekvereniging Zuidrand verder in op het vergroten van het streekgevoel.

Bart Seldeslachts, voorzitter van de Streekvereniging Zuidrand, licht toe: “Tot 2017 kon de Streekvereniging Zuidrand (toen Azura) rekenen op provinciale subsidies voor de cultuurwerking. Door de afslanking van de provincies stond deze ondersteuning op de helling. Dankzij het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking kunnen we deze werking niet alleen verder zetten maar zelfs uitbreiden. Met een duidelijke regisseursrol kan de Streekvereniging Zuidrand de bovenlokale cultuurwerking nu vorm beginnen geven.”

Samenwerken en verbinden

De Streekvereniging zal de komende jaren een sterke verbindende rol spelen voor de culturele werking in de regio. Zo wil zij niet alleen de culturele spelers dichter bij elkaar brengen, maar ook het aanbod afstemmen en acties uitwerken om de cultuurparticipatie te vergroten.

Daarnaast onderneemt de Streekvereniging Zuidrand ook actie op het bovenlokaal niveau. Aan de ene kant bouwt ze verder op de bestaande werking. Zo zet ze de klassieke concertreeks Neerdorpen Klassiek verder onder de nieuwe naam Zuidrand Klassiek, steekt ze de Tijdmobiel voor scholen in een nieuw jasje en zet ze de beeldbank op www.erfgoedzuidrand.be in de verf. Aan de andere kant zal de Streekvereniging samen met de gemeenten en culturele partners nieuwe acties uitwerken rond locatietheater en aandacht creëren voor talent uit de streek. Ook voor deze projecten staan verbinding en samenwerking centraal.

Wannes De Laender, coördinator van de Streekvereniging: “Vanaf januari gaan we van start met de nieuwe werking. In het voorjaar organiseren we infomomenten om het beleidsplan toe te lichten en de eerste zaadjes te planten voor culturele samenwerkingen in onze regio. Samen met alle partners en de aangesloten gemeenten geven we op deze manier de komende zes jaar vorm aan de bovenlokale cultuurwerking.”

De Streekvereniging Zuidrand in een notendop

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), met steun van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud, landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers wil ze de regionale identiteit versterken.

Alles over de Streekvereniging Zuidrand lees je op www.dezuidrand.be.

%d bloggers liken dit: