Succesvol schoolstratenproject wordt uitgebreid

Vanaf 2 december tot aan de kerstvakantie (20 december) zal ook aan basisschool Boom Park een schoolstraat getest worden. Nieuw is dat hier ook de impact van een schoolstraat op de gezondheid van de omgeving opgevolgd zal worden.

Het lokaal bestuur Boom ondernam bij de start van het nieuwe schooljaar een aantal acties in het kader van een ‘Veilig schoolbegin’. Zo werd bij basisscholen OLVI De Kade en de Reuzenboom een proefproject opgestart met schoolstraten. Dit wordt nu ook aan Boom Park getest.

Van 2 tot 20 december zal de J.F. Willemsstraat bij het begin en einde van de schooldag worden afgesloten van de E. Tinelstraat tot het Conscienceplein. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen, kunnen gebruikmaken van de alternatieve parkings aan de Beukenlaan/park, Evangelische kerk, bossen N of de kiss&ride (parking bussen zwembad). De politie zal controles uitvoeren, want het zal ook verboden zijn om stil te staan aan de Van Leriuslaan.

De schoolstraat geldt:

  • Van 08.20u tot 08.50u op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
  • Van 15.20u tot 15.50u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • Van 12.15u tot 12.45u op woensdag.

Vanuit de organisatie Milieugezondheidszorg, in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, loopt er een studie naar de impact van een schoolstraat. GO! Boom Park zal meewerken aan deze studie. Ze onderzoeken wat de impact van de schoolstraat is. Komen kinderen en leerkrachten door de schoolstraat anders naar school? Leidt het tot minder verkeer? Verbetert de luchtkwaliteit rond de school? Worden kinderen daardoor gezonder? Daarom komen de onderzoekers 2 keer langs in de school om metingen te doen.

Rond de school zullen onder andere ook meettoestellen geplaatst worden voor het meten van geluid, luchtkwaliteit en verkeer en bij het begin van iedere dag vullen de leerkrachten samen met de lagere schoolkinderen kaartjes in om te tellen hoe iedereen naar school kwam. Deze tellingen zijn anoniem, kinderen hoeven hun naam niet in te vullen. Een aantal schoolkinderen zullen ook deelnemen aan een gezondheidsonderzoek in overleg met de ouders.

Een team van onderzoekers zal de studie uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid. Het team bestaat uit mensen van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

In september en oktober liep er aan OLVI De Reuzenboom ook al een proefproject. Hiervoor wordt de Eikenstraat en Spoorweglaan tussen Wilgenstraat en Eikenstraat afgesloten. Na een positieve evaluatie door de ouders, school, de buurt en de wijkraad, is onlangs besloten om dit te verlengen tot aan de kerstvakantie. Voor OLVI De Kade loopt de evaluatie nog. Hier wordt nog een specifieke bevraging gedaan bij de handelaars nadat de andere betrokkenen de schoolstraat positief hebben beoordeeld.

In een schoolstraat is het voor automobilisten op bepaalde ogenblikken – bij de start en het einde van de schooldag – verboden om de straat in te rijden. De straat wordt afgesloten met een verplaatsbare afsluiting waar duidelijk ‘schoolstraat’ op vermeld is.

%d bloggers liken dit: